poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Na kole

Łostatnio trocha wiyncyj jeżdża sie na kole. 

Próbuja rozruszać stare kości. 

Niy ma co, człek sie zasiedzioł:
Rano wstana z betow i całe moje łażynie to je piytnoście schodow z wiyrchu na parter. Zaroz kole chałpy mom garaż, to sie tyż niy nałaża. I garaż, i brama w płocie łotwiyro sie na pilota - tukej beztoż wysiłek fizyczny je, ale ino dlo palca wskazującego. :)
W robocie mom biuro na szostym sztoku. To sie jada na wiyrch szolom. Czasym, jak mom chyńć, to przinajmij na doł ida słodami, ale raczyj chynci niy mom. Za to zawsze ida słodami, jak mom coś do załatwiynio na sztoku szfortym. I to w łobie strony. W robocie abo siedza cołki dziyń przy komputrze, abo kaj jada. Jak mom rajza, to przeca tyż dupa plaszcza, tyla, że w aucie. 
Jedyny ruch w robocie to mom wtedy, jak jada kajś na nadzory. Ja, wtedy czasym musza sie natyrać, jak pieron. Ale nic niy godom, bo mom takego miejscowego inspektora, kery je już na pynzyji. Tyn to mo kondycha. Jo je fest modszy, to musza dać rady tyla co łon.
Jak wroca z roboty, zjym łobiod, trocha się dychna i nojczyńścij juzaś siadom do komputra.
Downij, jak moje synki byli modsze, to żech jeszcze z nimi fusbal abo w co inkszego pogroł. Tera już niy moga, bo chopoki som za dobre i mie gańba, że z nimi przegrywom. Poza tym tera jak to już take wielke byki, niy lubia, jak mi grajom na łogrodku, bo mi wszysko tratujom i wyłamujom sztachety z płota.

Czasym trocha dodatkowego ruchu idzie zaznać fuksym. Zarozki na wiosna połaziyli my z kamratym po górach skuli rekolekcji, co żech już łopisoł tukej.
Drugi roz połaziyli my z Grupom Poniydziałek, jak właziyli my niy cołkim na przima na Skrzyczne. Jakoś do dzisioj skuli tego doskwiyro mi prawe kolano, kere mie zaczło boleć, jak szli my nazod, z gorki.
Jo już tak mom. Łod zawsze mom krziwe nogi. Choć moja mam godała żech za bajtla mioł proste, że mi sie tak zrobioło, jak jo piyrszy roz poszoł do Czynstochowy. Jo mamie łodpedzioł, że to je możliwe, bo na Jasnyj Gorze, wielu ludziom sie poprawio (jak na przikład tyj klosztornyj pannie, co wczoraj kapelonek łopowiadali ło nij na kozaniu, co swoje kule łostawioła Paniynce, jako wota). A żeby rownowoga w przirodzie boła zachowano, to czasym tyż kerymuś musi sie pogorszyć i skulie tego jo mom krziwe nogi - łod pońci.

Tak przi łokazji musza Wom pedzieć, że zeszły tydziyń na Jasno Gora i nazod (chyba ino Halymba łazi tyż nazod) szła już czidziesto szforto nasza halymbsko pońć.
Tydziyń wczesnij sie mie kapelonek w zokrystie pytali, czy ida, alech im pedzioł, że chyba bych już niy doł rady. To mi łodpedzieli, że kożdy tak godo. :) Ło moich krziwych nogach nic żech mu niy godoł.

Możno jeszcze kedyś dom rada?

Na razie jeżdża na kole. Może to i niy je dużo, ale jak zrobia po robocie, pod wieczor 10 km, to i tak trocha sie nadychom i trocha zapoca skuli czegoś inkszego niźli stres w robocie.
Załonczom sie w moim telefonie taki specjalny łon i moga sie potym sprawdzić wiele i jak gipko żech sie napyndalowoł. Bez tyn miesionc żech już zrobioł:
  • 7, 16 km jedynostego (wtedy żech zaczon)
  • 5,00 km czinostego (tu boł kryzys)
  • 10,75 km sztyrnostego
  • 11,78 km piytnostego
  • 10,58 km szesnostego
  • 10,05 km dziewiytnostego
  • 10,76 km dzisioj.
Dzisiej żech tyż miol nijlepszy czas, boch to zrobioł we sztyrdziści minut, ze średnom pryndkościom 15,9 km/h (niy wiym czy je sie czym kwolić) i nojszybszym kilometrym, kery żech machnoł we 2 minuty i 54 sekundy.

Taki to zy mie szportowiec !

Łostońcie z Bogiym !

P.S. Jakby ktoś jakiegoś słówka nie zrozumiał, to służę tłumaczeniem. Proszę zagadnąć w komentarzach :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1137) wiara (586) podróże (454) polityka (360) Pismo Św. (307) rodzina (278) Śląsk (239) po ślonsku (225) humor (210) historia (197) Kościół (159) praca (145) człowiek (144) zabytki (143) Halemba (141) sprawy społeczne (128) muzyka (94) gospodarka (86) Ruda Śląska (84) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) Jan Paweł II (69) filozofia (69) sport (57) dziennikarstwo (46) biurokracja (42) miłosierdzie (42) film (36) święci (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)