niedziela, 30 września 2018

Między rowerem a autem

Najwięcej kilometrów robię jednak za kierownicą samochodu. Lubię też rower i jakby zliczyć w sumie te moje drobne wypady po okolicy, to w tym roku dojechałbym już nad morze i to nawet do Świnoujścia.

Podczas kończącego się weekendu miałem okazję sprōbować czegoś, co jest pomiędzy autem a rowerem. Pierwszy raz w życiu jechałem quadem.

Na quadzie

Z jednej strony silnik, z drugiej kierownica, jak w rowerze. Niby czterokołowy, ale bez balansowania ciałem można zjechać z trasy. W sumie niezła zabawa. 

Wróciłem jednak do zwykłej rzeczywistości i korzystając dziś z pięknej pogody, kolejne kółeczko wykręciłem na moim rowerze.

Na rowerze

A jutro od rana do pracy autem.
Pozdrawiam


Biblia po ślōnsku #19

Czytanie z Ksiyngi Liczb

Pon zstōmpioł we chmurze i gŏdoł z Mojżyszym. Wzion z ducha, kery boł w nimi przekŏzoł go tym istnym starszym, kerych boło siedymdziesiōnt. A jak spoczoł na nich duch, wpadli w uniesiynie prorocke. Ale ino roz.

Dwóch chopōw ôstało w ôbozie. Jednymu boło Eldad, a drugimu Medad. Na nich tyż zstōmpioł duch, bo przinŏleżeli do wezwanych, ino niy przyjszli do namiotu. No toż w uniesiynie prorocke wpadli w ôbozie.

Przilecioł synek i padoł Mojżyszowi: "Eldad i Medad wpadli w ôbozie w uniesiynie prorocke". Jozue, syn Nuna, kery ôd bajtla boł na sużbie u Mojżysza, wziōn sie za gŏdanie i padoł: "Mojżyszu, ponie mŏj, zakŏż im!" Ale Mojżysz ôdpedzioł: "Toś ty je ô mie zazdrosny? Ôby tak samo cołki lud Pona prorokowoł, ôby mu Pon doł swojigo ducha!" Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Toż terŏzki wy bogocze prziszoł na wos dran i bydziecie beczeć skuli utrŏpy, jako wos czekŏ. Bogactwo wasze zgniyło, szaty wasze zeżarły mole, złoto wasze i srebro zarōściało, a rōst jejich bydzie świŏdectwym przeciw wom i bydzie wżyrać sie we wasze ciała, jak ôgiyń. Naforowaliście skarby we ôstatecznych dniach.

Dyć wołŏ geltak robotnikow, żniwiorzy ze waszych roli, keryście zahaltowali, a krzik żniwiorzy doszoł do uszōw Pona Zasympōw. Żyliście beztrosko na ziymi i wśród bogactwa tuczyliście wasze herca we dniu rzezi. Potympiyliście i zabiyliście sprowiedliwego. Niy stŏwioł sie wōm. 

Niy stŏwioł sie wōm
Ôstōńcie z BogiymEwangelijo po ślōnsku #92

Podug Marka:

Japostoł Jon padoł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieli my jednego, co niy chodzi s nami, a we Twoje miano wyciepowoł złe duchy, i kŏzali my mu sztopnōńć, bo niy chodzi s nami".

Toż Jezus mu padoł: "Przestōńcie mu zakozywać, bo żŏdyn, kery zrobi cud we moje miano, niy bydzie mōg zaro ô Mie źle gŏdać. Dyć Fto niy robi nom naskwol, tyn je s nami.

Fto wōm do gorczek wody do piciŏ, skuli tego że przinalyżecie do Krystusa, na zicher wom godom, niy straci swojigo geltaku.A fto by sie stoł powodym do grzychu dlo jednego s tych bajtli, kere wierzōm, to lepij, coby chachorowi uwionzać kamiyń młyński na kark i wciepać go do morza. 

Toż, jak twoja rynka pcho cie do grzychu, pajtnij ja. Dyć lepij je dlŏ cia bez rynki wlyź do życiŏ wiecznego, niż z ôbōma rynkami trefić do piekła w pierońsko fojera. I jak twoja noga ciōngnie cie do grzychu, pajtnij ja. Dyć lepij je dlŏ cia bez nogi wlyź do życiŏ wiecznego, niż z ôbōma nogami być wciepanym do piekła. Jak twoje ôko świdruje do grzychu, wyłup je. Dyć lepij je dlŏ cia z jednym ślypiym wlyź do krōlestwa Bożego, niż z ôbōma ślypiami być wciepanym do piekła, kaj robol niy ginie i fojera niy gaśnie.

niedziela, 23 września 2018

Rybnik by night

Z wczorajszego wieczornego spaceru po Rybniku:


Bazylika św. Antoniego

Bazylika św. Antoniego

...z fontannami

ul. Powstańców Śląskich

Rynek

Fontanna pod Nepomuckiem

Rynek

Wejście boczne do Bazyliki św. AntoniegoPozdrawiam
Biblia po ślōnsku 18

Czytanie z Ksiyngi Mōndrości 

Bezbożniki godali:
"Narychtujmy zasadzka na sprowiedliwego, bo nom zawŏdzŏ: mŏ wōnty do naszego dziołanio, fandzŏli, że niy sōm my usuchliwi dlŏ Prawa, wypōminŏ nom, że niy sōm my do porzōndku, jak trza. Ôboczymy, czy mŏ recht, wybadejmy, co bydzie przi jego umiyraniu. Bo jak sprowiedliwy je synym Bożym, Bóg go uchroni i wytargŏ go z rynkŏw jego przeciwnikŏw. Spierońmy go i spiermy, coby ôboczyć czy richtich je spolegliwy. Ôsońdźmy go na paskudno śmierć, bo - jak godo - bydzie ôcalony".

III Stacja Drogi Krzyżowej w Jerozolimie


Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Roztomili:
Kaj zazdroś i chyntka do wadzyniŏ, tam tyż bajzel i wszelke chacharstwo. Mondroś zaś, kero zstympuje z gōry je nojsamprzōd czysto, dalij - piyrszo do zgody, ustympliwo, usuchliwo, pełno miłosierdzia i dobrych ôwocow, wolno ôd paczynio sie na ludzi i ôd ôbłudy. Ôwoc zaś sprowiedliwości siejom w pokoju ci, co pokōj czyniōm.

Skōnd sie bierōm wojny i skōnd wadzynie miyndzy wami? Dyć niy skōndinōnd, ino z waszych chuci, kere walczōm w waszych członkach. Pożondocie, a niy mocie, zazdrościcie, jak pieron, a niy poradzicie dostać. Ônaczycie haje i zwady, a nic niy mocie, bo niy rzykŏcie. Rzykŏcie, a niy dostŏwŏcie, bo źle rzykŏcie, jak prosicie ino ô zaradzynie waszym chuciom.


Ôstōńcie z Bogiym

sobota, 22 września 2018

Coś ruszyło na Halembie

Od dłuższego czasu w samym centrum Halemby mamy taki oto obrazek:

Pawilony na Halembie II

Nie dość, że sam budynek w architekturze z czasów wczesnego Gierka jest dowodem na to, że w pewnych aspektach Halemba zatrzymała się w rozwoju, jakieś 50 lat temu, to od chyba już kilku lat przed jego frontem jest po prostu hasiok.

Hasiok na środku Halemby

Ale dość narzekania - właśnie ruszyły prace budowlane i mam nadzieję, że powstanie na Halembie pierwszy budynek na miarę XXI wieku.

Stan na dzień 23.09.2018


Ktoś wie, co tam budują?

Już wiem - pawilon handlowy. Oby ładny. Pozdrawiam

niedziela, 16 września 2018

Inwazja

Dziś podczas pogodnej niedzieli doświadczyliśmy inwazji na nasz ogródek.

Takie coś wylądowało na kwiatku

Przegoniła to jednak wstrętna mucha

Paskudztwo

Trzmiel jest jednak o wiele milszy

Jakby nie był taki nerwowy, to można by go pogłaskać

Nad nami - samolot do Barcelony

Można się przed nim schować pod grzybkiem

Jednak najgorszy dzisiejszy poranny gość wygląda tak:

Pojawił się kret

Właściwie go nie widać, ale potrafi skutecznie zniszczyć trawnik. Od razu więc przystąpiłem do działania i włączyłem odstraszacz. 

Zielony grzybek - odstraszacz na krety

Mam nadzieję, że kret szybko pójdzie sobie gdzie indziej.

A ja będę mógł w spokoju podziwiać, co tam piszczy w trawie.

Poranne kropelki rosy na jakimś chwaścieDobrej niedzieli życzę!Biblia po ślōnsku 17

Czytanie z Ksiyngi Proroka Izajasza

Pon Bŏg ôtwar mi ucho, a jŏ sie niy szpryngnōł ani żech sie cŏfnōł. Podoł żech mŏj pukel, coby mie prali i gymba, coby szarpali mie za broda. Niy schowoł żech mojij gymby przed spieroniyniym i charkami.

Z katedry włocławskiej


Pon Bŏg mie wspomago, beztoż mie niy ruszajom ubliżynia, beztoż mom gymba, jak puta i wiym, że niy bydzie mie gańba.

Wele mie je Tyn, kery mie uniywinni. Fto do rada wadzić sie zy mnōm? Niych stowo! Fto je mojim ôskarżycielym? Niych sam przidzie!

Dyć Pon Bŏg mie wspomago. Fto mie potympi?
Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Jaki je s tego pożytek, bracia moji, skoro ftoś bydzie gŏdoł, że wierzy, a niy bydzie spełniōł czynōw. Czy same wierzynie do rada go zbawić?

Jeśli na tyn przikłŏd brat abo siostra niy majom sie w co ôblyc, abo niy majom chleba do zjedzyniŏ, a ftoś s fos im rzeknie: "Idźcie w pokoju, ôgrzyjcie sie i najydzcie wiela trza" - a niy dŏcie im tego, co je im potrzebne - to na co sie to zdŏ? Tak tyż i wiara, jak niy idzie za niom czyn, je umarto samo z sia.

Ale może ftoś pedzieć: Ty mŏsz wiara, a jŏ robia czyny. Pokŏż mi swoja wiara bez czynōw, to jŏ ci pokŏża wiara s mojich czynōw. Ôstōńcie z Bogiym
sobota, 15 września 2018

Biegiem do Filharmonii

Zorientowałem się wczoraj, że w Filharmonii Śląskiej będzie miała miejsce inauguracja sezonu Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru Filharmonii Śląskiej.

Dawno nie byłem na jakimś koncercie i już trochę tęskniłem.

Niestety w wersji internetowej bilety nie były już dostępne. Zadzwoniłem do kasy - nikt nie odebrał ani telefonu stacjonarnego, ani komórkowego. No trudno.

Przed 16.00 przyszedł sms: "użytkownik numeru jest już dostępny". Zadzwoniłem i okazało się, że mogę jeszcze zarezerwować bilet na dzisiejszy koncert o 19.00. Trzeba go wykupić w kasie pół godziny przed koncertem.

Do Katowic mam z domu jakieś 20 minut. Wyszedłem więc tuż po 18.00. Na światłach przy wjeździe na autostradę stałem pierwszy w kolejce. Niestety nawet stamtąd nie widać, że na A4 mamy korek. Dopiero, gdy skręciłem, zorientowałem się, co się święci, ale w tym momencie nic się już nie da zrobić. No to chyba koncert przepadł.

Walka z czasem: jednak jedziemy, szkoda, że z prędkością 14 km/h, więc prosty rachunek wskazuje, że będę w Katowicach za godzinę, a już jest 20 po szóstej. Małe szanse. A może jednak się uda? Włączam nawigację. Pokazuje, że korek kończy się za jakieś 2 czy 3 km. Powinienem być na miejscu o 19.38. Ale jeszcze trzeba zaparkować i dojść. Faktycznie jeszcze przed zwężeniem - wypadek. Jadę więc dalej. W samych Katowicach na płynną podróż też nie ma co liczyć: światła, zwolnienia. Może znajdę jakieś wolne miejsce do parkowania w okolicach wiaduktu na Mikołowskiej? Nie ma. Wjeżdżam pod Galerię Katowicką - kilka aut do bramki, miejsc na poziomie -2 brak, zjeżdżam na -3, szukam zielonej lampki sygnalizującej wolne miejsce, w końcu znajduję - a czas leci. Wyskakuję z auta, winda i prawie biegiem przemierzam ul. 3 Maja.

O 18.55 wbiegam do Filharmonii i słyszę pierwszy (chyba) gong. Podchodzę do kasy:
- Bilet na nazwisko Cichoń mogę jeszcze dostać? Straszny korek był na autostradzie.
- Mogę - odpowiada Kasjer

Zdążyłem jeszcze oddać mokry parasol w szatni i wszedłem na salę koncertową: rząd 3 miejsce 2. Usiadłem.

Zdjęcie z mojego archiwum

Jak się cieszę, że mogłem tam być. Wspaniały koncert.

Kwartet smyczkowy cis-moll Beethovena zaaranżowany na orkiestrę smyczkową. Trochę dziwny, bo aż siedmioczęściowy utwór. Poszczególne części dość różnorodne, ale przez to bardzo ciekawe. Niektóre fragmenty - miałem takie wrażenie - dość nowoczesne, oryginalne, jakby nie klasyka, jakim jest niewątpliwie Beethoven.

Po trudnym tygodniu pracy, po gonitwie ostatniej godziny, z każdą nutą, z każdym dźwiękiem odzyskiwałem spokój i równowagę. Zanurzałem się w pięknie muzyki. 

Po przewie, na scenę wkroczyli nie tylko muzycy orkiestry rozszerzonej o obój i trąbkę, ale również chór. Za kontuarem zasiadł dodatkowo Organista, a obok Dyrygenta zajęły miejsce dwie solistki: Sopran i Alt. Po chwili rozpoczęła się prawdziwa uczta dla ducha (dla ucha też, ale przede wszystkim dla ducha). Muzycy zaprezentowali Glorię Vivaldiego.

Majestatyczny początek: "Gloria in excelsis Deo" zaśpiewał cały, liczny chór. Niesamowita była część trzecia: "Laudamus Te", w której w duecie obie solistki dały niezły pokaz swoich umiejętności w interpretacji genialnego zamysłu kompozytora. Świetnie też brzmiały części utworu, gdy Panie śpiewały przy wtórującym im oboju lub wiolonczeli. Organy, wspaniały chór, solistki i orkiestra, wszyscy pod batutą Roberta Kabary sprawili mi wczoraj wieczorem ogromną przyjemność obcowania z pięknem. Do ostatniego dźwięku słuchałem z wielką radością, chwaląc Boga na wysokościach.


Jak dobrze, że zdążyłem.Pozdrawiam
środa, 12 września 2018

Znalazłem najlepszy dom na świecie

Będąc w weekend w Brennej, nie przypuszczałem, co mnie tam spotka.

Z daleka, z Ośrodka Rekolekcyjnego, gdzie mieszkałem, niewiele było widać:

Widok z Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej

Nawet, gdy trochę przybliżyć, trudno, to zauważyć:

Obiektyw na 55 mm

Dopiero, gdy założyłem na aparat teleobiektyw, widać lepiej to cudo:

Teleobiektyw na 250 mm

Lecz pewnie bym tego domu w ogóle nie zauważył, gdybym wcześniej podczas spaceru się na niego nie natknął:

Arka - najlepszy dom na świecie

Budynek jest chyba własnością, a z pewnością powstał w zamyśle jednego z najlepszych współczesnych naszych architektów - Pana Roberta Koniecznego

Jak Wam się podoba?

Nie wierzycie, że to najlepszy dom na świecie?Pozdrawiam

P.S. Jakby ktoś naprawdę nie wierzył, to tu jest dowód: KLIK


wtorek, 11 września 2018

Niepodległa w szkole a Wojciech Korfanty

Z okazji hucznie obchodzonej setnej roczni odzyskania przez Polskę niepodległości, Pierwszaki w podstawówkach kilka dni temu otrzymali od IPN-u zeszyty z taką oto okładką:

Moja Niepodległa 1918 - Wojciech Korfanty

Nie ulega wątpliwości, że 100 lat temu Wojciech Korfanty był jednym z architektów nowej Polski. 

Warto jednak wiedzieć, że trudnego rzemiosła polityki oraz demokracji uczył się w Reichstagu, gdzie był posłem w latach 1903 - 1912, czyli zanim Rzeczpospolita powstała. W roku 1918 wygrał jeszcze raz wybory do Raichstagu, z którego jednak wystąpił z żądaniem przyłączenia do Polski ziem zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska (który, jak wiadomo do zaboru nie należał, bo księstwa te przekazał Czechom duuuuużo wcześniej Kazimierz Wielki).

Wojciech Korfanty całym sercem oddał się sprawom Polski na Śląsku i nie tylko. W roku 1920 został Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku oraz dyktatorem III Powstania Śląskiego. Wszystko to miało przyczynić się do przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Faktycznie jego zabiegi, jednak przede wszystkim dyplomatyczne, zostały uwieńczone sukcesem i w 1922 roku wschodnia część Górnego Ślaska została przyłączona do Rzeczpospolitej.


Jak odwdzięczyła się Polska swojemu bohaterowi?

W latach 1922 - 1930 Korfanty był posłem I i II kadencji Sejmu w Warszawie z ramienia chadecji. W 1922 został desygnowany na premiera rządu i skompletował skład swojego gabinetu. Jego zaprzysiężenie zablokował niejaki... Józef Piłsudski wraz z PPS-em.

Potem było już tylko gorzej:
  • W 1927 na skutek oszczerstw został postawiony przed Sądem Marszałkowskim.
  • W 1930 został aresztowany i osadzony w Twierdzy Brzeskiej
  • W 1935 musiał uciekać z Polski - schronił się w Czechosłowacji
  • W 1938 odmówiono mu możliwości uczestniczenia w pogrzebie własnego syna
  • W kwietniu 1939 roku wrócił do Polski i ... został aresztowany
  • Z Pawiaka wypuszczono go w ciężkim stanie w lipcu 1939 - niecały miesiąc później zmarł.

Z pewnością nie w pierwszej klasie, ale czy później dzieci uczą się historii Polski również z uwzględnieniem faktów, które powyżej przytoczyłem? Nie wiem.

W każdym razie świadomość, że #MojaNiepodległa nie jest w wielu miejscach historii bez winy, może stanowić doskonałą odtrutkę na wszelkiego rodzaju nacjonalizmy, której jej obecnie zagrażają.
Pozdrawiam  

niedziela, 9 września 2018

W Beskidach

Tak było:


Pozdrowienia


Biblia po ślōnsku 16

Czytanie z Ksiyngi Proroka Izajasza

Rzeknijcie zafrasowanym: "Ôdwagi! Niy strachejcie sie! Ôto wasz Bŏg, ôto pōmsta! Przyłazi Bożo ôdpłata; Ôn sōm przichodzi, by wŏs zbawić".

Wtynczŏs ôtworzōm sie ôczy ślepcom, a guche zacznōm słyszeć. Wtynczŏs kulawy wyskoczy, jak lelyń, a jynzyk niymowōw wesoło wykrziknie. Bo wyszpricuje woda na pustyni i bydom loły sie strumyki na stepie. Spieczono ziymia zwyrtnie się w pojezierze, spragniōny kraj we krynice wody.

Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Bracia moji, niych wiara waszŏ w Pona naszego, Jezusa Krystusa uwielbiōnego niy mŏ wzglyndu na ôsoby.

Bo jakby prziszoł na wasze zgrōmadzynie człek ôblyczōny we bogate szaty, ze pierściyniami na rynkach i prziszoł tyż człek biydny, w zamazanych galotach, a wy zerkniecie na bogatego i powycie: "Ty sie sam siednij we piyrszyj ławce", a do biydoka powiecie: "Idź tam do zatku, a tu niy zawŏdzej", to czy niy czynicie różnic miyndzy sobōm i niy stŏwŏcie sie ôszkliwymi syńdziami?

Posuchejcie, bracia moji roztomili! Czy Bŏg niy wybroł biydokōw tego świata na bogoczōw we wierze i na tych, co erbnōm Jego krōlestwo, ôbiecane tym, kerzy Mu pszajom.


Ôstōńcie z Bogiym


niedziela, 2 września 2018

Biblia po ślōnsku 15

Czytanie z Ksiyngi Powtórzonego Prawa

Mojżysz pedzieli do ludu:

"A terŏzki, Izraelu, suchej praw i nakŏzow, kere ucza wos wypełniać, cobyście żyli i doszli do posiadaniŏ ziymi, kero wōm dŏwŏ Pon, Bŏg waszych ôjcōw. Nic niy dodŏcie do tego, co jŏ wōm nakŏzuja, i nic s tego niy ôdyjmiecie i bydziecie reszpektować nakŏzy Pona, Boga waszego, kere na wos nakłŏdōm.Wachujcie ich i wypełniejcie je, bo ône sōm waszōm mōndrościōm i bez nie poradzicie wszyjsko w ôczach nacyjow, kere jak usłyszom ô tych prawach, rzeknōm: Na zicher tyn wielgi narōd to ludzie mōndre i rozumne. Bo kery wielgi narōd mŏ bogōw tak bliskich, jak Pon, Bŏg nasz, wiela razy Go wzywōmy? Kery wielgi narōd mŏ prawa i nakŏzy tak sprowiedliwe, jak cołke to Prawo, kere jŏ wōm dziś dŏwōm?"  


Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Bracia moji roztomili:
Kożde dobro, kery dostŏwōmy, i wszelki gyszynk blank dobry zstympujōm z gōry, ôd Ôjca świateł, u kerego niy ma przemiany ani ciynia zmiynności. Ze swojij woli zrodzioł nos bez słowo prowdy, coby my byli, jak piyrwociny Jego stworzyń.

Weźcie w duchu łagodności zaflancowane w wos słowo, kere mŏ moc zbowić wasze dusze. Wprowadzejcie zaś słowo w czyn, a niy bydźcie ino suchŏczami, kere cyganiōm somych siebie.

Religijność czysto i bez feleru wobec Boga i Ôjca jes tako: trzimać pieczo nad siyrotami i gdowami we ich utropach i trzimać sie z daleka ôd ôstudy świata.
Ôstōńcie z Bogiym
sobota, 1 września 2018

Armagedon na Halembie

Dziś rano byliśmy na 8.00 w kościele. Podczas Mszy było słychać, że na zewnątrz dzieje się jakaś zawierucha. Nawet na koniec ksiądz życzył nam byśmy za bardzo nie zmokli, bo na dworze przechodzi jakiś tajfun - jak się wyraził. I faktycznie, ludzie właściwie zatrzymali się przy wyjściu, bo z nieba lało, jak z cebra.

W tej sytuacji podjechałem moim autem najbliżej, jak się dało i zabrałem do domu rodziców i ich sąsiadkę. Na skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Solidarności powstało ogromne rozlewisko. Z duszą na ramieniu, jakoś przejechaliśmy w zanurzeniu ponad połowy kół (szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, ale nie było czasu o tym myśleć).

Zdjęcie archiwalne - sprzed 2 lat

Po odwiezieniu rodziców, i zrobieniu zakupów, trzeba było wrócić na Starą Halembę. Niestety wyjazd był już w tym momencie zablokowany. Nie wiem, czy ktoś się faktycznie z samochodem utopił na w/w skrzyżowaniu czy po prostu nie miał odwagi wjechać w jeziorko. Uznałem to za "siłę wyższą" i skręciłem (wraz z kilku innymi) pod prąd w ul. Miodową i w ten sposób wydostaliśmy się do domu.

W domu okazało się, że po burzy nie działa nam internet i telewizja. Spalił się zasilacz do modemu, który udało się od ręki na Wirku wymienić. Gorzej z drugą sprawą, bo coś się popsuło w moim amplitunerze. Chciałem mu w z związku z tym przywrócić ustawienia fabryczne, ale się do reszty zawiesił i trzeba go wysłać do serwisu.


Pozdrawiam


P.S. 
Właśnie w kończącym się tygodniu, w ramach moich obowiązków zawodowych, wysłaliśmy do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej, w tym między innymi w rejonie, który dziś tak poważnie zalało. 

Mam nadzieję, że pieniądze się znajdą, bo - jak widać - inwestycja jest bardzo potrzebna.Etykiety

zdjęcia (1409) wiara (645) podróże (520) polityka (421) Pismo Św. (388) po ślonsku (297) rodzina (294) Śląsk (267) historia (223) humor (219) Kościół (184) zabytki (167) człowiek (165) Halemba (163) praca (160) sprawy społeczne (137) muzyka (109) Ruda Śląska (100) książka (100) gospodarka (98) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (75) Jan Paweł II (73) sport (66) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (48) święci (48) biurokracja (45) film (41) środowisko (40) muzeum (38) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (19) teatr (17) dom (4) makro (2)