poniedziałek, 31 grudnia 2018

Prośba

Gdyby tak ktoś na Facebook-u, to zachęcam do włączenia ustawień, jak niżej:Jest wtedy szansa, że informacja o moim nowym wpisie szybciej trafi do Szanownych CzytelnikówPozdrawiam3 wydarzenia roku 2018

Number One:

Srebrne Wesele

Number Two:

Msza Święta w Bożym Grobie w Jerozolimie

Number Three:

Tydzień w Barcelonie


To był dobry, choć momentami niełatwy rok.Pozdrawiam
niedziela, 30 grudnia 2018

Biblia po ślōnsku 32

Czytanie z Piyrszyj Ksiyngi Samuela

Ana ôstała przi nadzieji i jak prziszoł na nia dran, urodziyła synka i dała mu na miano Samuel, bo gŏdała: "Uprosiyłach go u Pōna".

Elkana poszoł z cołkōm familijōm, coby złożyć Pōnu coroczno ôfiara i wypełnić swoji przirzeczynie. Ana zaś niy poszła, ino pedziała swojimu chopowi: Jak synek bydzie już cŏfniynty ôd cycka, zakludza go, coby sie pokŏzać przed ôbliczym Pōna i tam go ôstawia już na zawdy".

Jak już go cŏfła, wziyna go ze sobōm cuzamyn ze cziletnim cielikym, jednom efom mōnki i flaszkom wina. Przikludziyła go do domu Pōna, do Szilo. Synek boł jeszcze bajtel.

Zabiyli cielika, i przikludziyli synka do Helego. Pedziała ôna wtynczŏs: "Dej sie pedzieć, pōnie mŏj! Na twoje żywobycie! To jŏ je ta baba, kero stoła sam przed tobōm i rzykała do Pōna ô tego synka. I spełniōł Pon moja prośba, kero do Niego żech zanosiyła. Toż jŏ go ôddŏwōm Pōnu. Po wszyjske dni, jak dugo bydzie żoł ôstowo ôddany Pōnu". 
  
I ôddali tam pokłon Pōnu.

Samuel - bajtel


Czytanie z Piyrszego Listu Świyntego Jōna Japostoła

Nojmilejsi:
Badnijcie jakim pszajaniym ôbdarzōł nos Ôjciec: wołajōm na nos dziecka Boże i po prŏwdzie nimi my sōm. Świōt zaś skuli tego sie na nos niy poznoł, bo niy poznoł Jego.

Roztomili, tera my sōm dzieckami Bożymi, ale jeszcze sie niy wyłōnaczyło, czym bydymy. Wiymy, że jak sie to wyłōnaczy, bydymy na Niego podani, bo ôboczymy Go takim, jaki je. 

Roztomili, jak herce nos niy ôskarżo, to mōmy ufnoś w Bogu, a ô co bydymy prosić, dostanymy ôd Niego, bo dŏwōmy pozōr na przikŏzania i czyniymy to, co sie Mu widzi. A dyć przikŏzanie Jego je take, coby my wierzyli we miano Jego Syna, Jezusa Krystusa i pszajali sie wzajym tak, jak nom kŏzoł. Fto dŏwŏ pozōr na Jego przikŏzania, trwŏ w Bogu, a Bōg w nim. A to, że trwŏ Ôn w nos mogymy poznać po duchu, kerego nom doł.Ôstōńcie z Bogiym
sobota, 29 grudnia 2018

B. słaby rok blogera

Zbliża się koniec roku, więc czas na podsumowania.

Co działo się tu u mnie na blogu? Było słabo, niestety.

Poniższy wykres pokazuje statystyki wejść na mojego bloga w poszczególnych miesiącach.

Statystyka niniejszego bloga

Gdy zacząłem pisać w tym miejscu w roku 2012 na mojego bloga wchodziło około 1 tys. osób w ciągu miesiąca. Pod koniec 2012 roku wartość ta wzrosła i mogłem się cieszyć ok. 3 tys. wizyt. Taka sytuacja utrzymywała się do września 2015, odkąd wzrosła do 6 tys. Następnie od sierpnia 2016 mogłem być dumny z faktu, że moi Szanowni Czytelnicy czytali moje teksty regularnie w ilości powyżej 10 tys. razy, z maksymalnym październikiem 2016, gdy osiągnąłem wynik prawie 15 tys. wejść na stronę. Rok temu - w grudniu 2017 było jeszcze ponad 9 tys. wizyt. Od połowy roku niestety poleciało wszystko gwałtownie w dół i dziś mogę liczyć jedynie na 3 tyś. przeczytanych artykułów, czyli raptem tyle, co w początkach bloga 6 lat temu.


Dlaczego tak się dzieje?

Pewnie z jednej strony po prostu stałem się nudny. Z drugiej strony, jak czytam, blogowanie generalnie jest mniej popularne - bo to zbyt długie teksty, jak na dzisiejsze czasy (choć staram się pisać zwięźle). Na pewno nie bez znaczenia jest obecna polityka facebooka, który "tnie zasięgi" i prawdopodobnie wielu moich wcześniejszych Czytelników dziś w ogóle nie wie, że napisałem kolejny tekst.


Co będzie dalej? Czy warto kontynuować? Czy ma to jeszcze sens? 

Może ktoś ma jakiś pomysł i mógłby mi coś podpowiedzieć. Będę wdzięczny za Wasze opinie.Tak czy inaczej dziękuję wszystkim Szanownym Czytelnikom, którzy jeszcze tu zaglądają.
Pozdrawiam

piątek, 28 grudnia 2018

Zabijanie dzieci

Zabijanie dzieci: chorych, zdrowych, przed narodzeniem, po narodzeniu, biednych, bogatych, z głodu, dla polityki, dla zysku, za strachu, w eksperymentach "naukowych", w in-vitro i z jakiegokolwiek innego powodu jest jedną z największych podłości, jakiej od zawsze do dziś dopuszcza się ludzkość.

Fragment z Sagrada Familia w Barcelonie


Dzieci - święci męczennicy, którzy zginęli z ręki Heroda - módlcie się dla nas o Boże miłosierdzie.


Fragment z Sagrada Familia w Barcelonie


Dzieci - święci męczennicy, którzy giniecie z naszych rąk  - módlcie się dla nas o Boże miłosierdzie.Pozdrawiam
wtorek, 25 grudnia 2018

Ewangelijo po ślonsku #95

Podug Mateusza:

Z narodzyniym Jezusa Krystusa bōło tak. 

Po zaślubinach Matki Jego, Maryji, z Jōzefym, piyrwyj nim zamiyszkali cuzamyn, znŏdła sie przi nadzieji skuli Ducha Świyntego. Jejij chop, Jōzef, kery boł człekym sprowiedliwym i niy kciōł, coby ludziska ô Nij gŏdali, uznoł, że Jōm po cichu pośle fōrt.

Jak to sie umyślōł, zaro Janiōł Pański sie mu ukŏzoł na śniku i mu wytuplikowoł: "Jōzef, synu Dawida, niy strachej sie wziōńć do sia Maryjki, twojij Ślubnyj; dyć z Ducha Świyntego je Tyn, co sie w Nij poczōn. Urodzi Synka, kerymu dŏsz na miano Jezus beztōż, że Ôn zbawi swōj lōd ôd jejich grzychōw". A stało sie to wszyjsko, coby sie wyłōnaczyło słowo Pańske pedziane bez Proroka: "dyć dziewica pocznie i porodzi Syna, kerymu dadzōm na miano Emmanuel", co ôznaczo Bōg s nami.

Jak sie Jōzef ôbudziōł, zrobiōł tak, jak mu kŏzoł Janiōł Pański: wziōn swoja Ślubno do sia, ino sie do Nij niy zbliżōł, aże porodziyła Syna, kerymu doł na miano Jezus.

Doł Mu na miano JezusÔstōńcie z Bogiym
poniedziałek, 24 grudnia 2018

Życzenia - Słowo

Jak wielkich i pięknych słów bym nie użył, by złożyć Wam wszystkim życzenia świąteczne, zawsze będą one małe i nieporadne wobec działania Boga, który sprawił, że

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

Z Bazyliki Narodzenia w Betlejem

Radości i pokoju!


Pozdrawiam


niedziela, 23 grudnia 2018

Spojrzenie Boga - Człowieka

Byłem w lutym tego roku w Betlejem.

I teraz przed Świętami przeglądam zdjęcia z miejsca narodzenia Jezusa. W grocie na Polu Pasterzy zrobiono między innymi takie: 

Spojrzenie Boga - Człowieka

Pomyślałem sobie, że Bóg tak bardzo nas ukochał, że zapragnął spojrzeć na nas ludzkimi oczyma.


Życzę na Boże Narodzenie, 
by świadomość tego, 
jak bardzo Bóg chce być z nami, 
coraz bardziej nas zachwycała.Pozdrawiam
Biblia po ślōnsku 31

Czytanie z Ksiyngi proroka Micheasza

Tak gŏdŏ Pōn:
A ty, Betlejym Efrata, nojlichsze, żeś je ze wszyskich plymion judzkich! Z ciebie wyjdzie dlo mie Tyn, kery bydzie rzōńdziōł w Izraelu, a pochodzynie Jego ôd poczōntku, ôd dni wieczności. Toż Pon pociep ich aże do czasu, kej porodzi ta, kero mŏ porodzić. Wtynczŏs reszta Jego bratōw przijdzie curik do synōw Izraela.  

Stonie ôn i bydzie pŏsoł Pańskōm mocom, we przitōmności Pańskigo miana, swojigo Boga. Zicnōm sie wtynczŏs, bo rozciōngnie swoja potynga aże po krańce ziymi, a ôn bydzie pokojym.

Kole Betlejym dziś wyglōndŏ takCzytanie z Listu do Hebrajczykōw

Bracia:
Krystus, jak prziszoł na świat, gŏdŏ: "ôfiary ani gyszynku niy kciołeś, ale żeś mi wyłōnaczoł ciało; całopŏlynia i ôfiary za grzych Ci sie niy widziały. Wtynczŏs żech pedzioł: toż ida - we zwoju ksiyngi ô Mie stoji napisane - coby spełnić Twoja wola, Boże."

Przōdzi pedzioł: "ôfiar, gyszynkōw, całopalyń, i ôfiar za grzychy żeś niy kcioł i Ci sie niy widziały", mimo to, że sōm skłŏdane, jak pisze we Prawie. Juzaś pedzioł: "toż ida, coby spełnić Twoja wola". Wyciepuje jedna ôfiara i wyrychtowuje drugo. Skuli tyj woli sōm my uświyńcyni bez ôfiara ciała Jezusa Krystusa rŏz, ale na zicher.
środa, 19 grudnia 2018

Wulgaryzmy polityczne - wiązanka Pani Szapiro

Tak się złożyło, że wczoraj z pracy wracałem komunikacją miejską. 

Ponieważ w moim przypadku zajmuje to duuuużo więcej niż zwykły przejazd samochodem, postanowiłem czas ten zagospodarować i podobnie, jak 80% podróżujących, włożyłem w uszy słuchawki - chyba pierwszy raz w życiu w miejscu publicznym, by posłuchać kolejnego rozdziału książki.


Mam jeszcze inną przypadłość: z zasady nie używam wulgaryzmów. 

Akurat wczoraj, gdy tylko włączyłem audiobooka, do moich uszu wlała się szerokim i długim strumieniem pikantna wiązanka wszelkiego rodzaju ostrych, niewybrednych, bardzo ekspresyjnych i jakże bogatych słowotwórczo przekleństw - takich, jakie tylko potrafi skomponować Maestro Twardoch.

Najpierw uśmiechnąłem się pod nosem, a następnie... sprawdziłem, jako człowiek bez wprawy, czy na pewno dobrze włożyłem do smartfona wtyczkę słuchawek, by się przekonać, czy przypadkiem wiązanka nie poszła na głos na cały autobus. Uff - trafiła tylko do moich uszu.


Brzydkie słowa wyrzuciła z siebie żona bohatera powieści - Pani Szapiro po usłyszeniu w radio przemówienia Premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, które wygłosił w pierwszych dniach września 1939, ogłaszając ewakuację Rządu RP. Co tak bardzo rozzłościło Panią Szapiro w tych tragicznych chwilach? Nie tyle tchórzostwo władz, co pamięć, że jeszcze kilka dni temu Premier i jego Ministrowie publicznie głosili poglądy, że Polska jest wielkim mocarstwem, że mamy nowoczesną i dobrze wyposażoną armię, że Rzesza Niemiecka nie odważy się podnieść na nas ręki, że jesteśmy światową potęgą i zawsze możemy liczyć na Anglię i Francję.Chyba dziś 80 lat później, gdy kolejny raz będę słyszał od naszych niezłomnych przywódców, jak to wstaliśmy z kolan, jak to cały świat się z nami liczy, a Amerykanie codziennie zabiegają o to, by mieć w nas sojusznika, będę sobie przypominał wiązankę Pani Szapiro.Pozdrawiam

wtorek, 18 grudnia 2018

Śmierć jak kromka chleba

Pamiętam, gdy skończył się film, cała widownia siedziała bez słowa w swoich fotelach, aż do końcowych napisów, a potem wszyscy w absolutnym milczeniu wyszli z kina - bez jednego słowa.

Potem zobaczyłem "Zawróconego" - to do dziś jeden z moich ulubionych filmów. Odreagowanie.


Mam w biblioteczce kilka jego książek.

A dzisiej Kazimierz Kutz wziōn i umar - niych mu PōnBōczek do żywot wieczny. Amynponiedziałek, 17 grudnia 2018

Żyć w czasach Franciszka

Cieszę się, że żyję w czasach Papieża Franciszka.

Trochę takich moich codziennych, mało spektakularnych nawróceń zawdzięczam dzisiejszemu Solenizantowi. 

Papież Franciszek dziś kończy 82 lata

Czasem wpadnie w oko jakiś jego tekst. Innym razem daje do myślenia wykonany gest czy sposób zachowania. 

Plurimos Annos !!!
Pozdrawiam

niedziela, 16 grudnia 2018

Biblia po ślōnsku 30

Czytanie z Ksiyngi proroka Sofoniasza

Wyśpiywuj, Cero Syjońsko! Podniyś radosne larmo, Izraelu! Raduj sie i wesel ze cołkigo herca, Cero Jeruzalym! Ôddaloł Pōn wyroki na ciebie, wyciep twojigo niyprzŏciela; Krōl Izraela, Pōn, je cuzamyn s tobōm, niy bydziesz sie już strachała złego.

Bez tyn dziyń pedzom Jerozolimie: "Niy strachej sie, Syjonie! Niych ci rynce niy lecōm!" Pōn, twōj Bōg je cuzamyn s tobōm, Siłōcz, kery zbawio, uniesie sie weselym nad tobōm, ôdnowi cie swojim pszajaniym, zakrziknie z radości.Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Filipian

Bracia:
Radujcie sie porzōnd w Pōnu; godōm wōm: radujcie sie! Niych wszyjscy widzom waszŏ wyrozumiało łagodnoś: Pōn je po blisku!

Ô nic sie już niy starejcie, ino w kożdyj sprawie wasze prośby przedstŏwiejcie Bogu bez rzykanie i proszynie z dziynkczyniyniym, a pokōj Boży, kery je wiynkszy niż roztōmajte deliberowania, bydzie wachowoł waszych herc i pomyślunku w Krystusie Jezusie.  

Roraty
Ôstōńcie z Bogiym


czwartek, 13 grudnia 2018

Stan Wojenny bez Facebooka

Dla moich synów i generalnie dla młodego pokolenia zrozumienie, czym było wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce w 1981 roku jest trudne, a właściwie prawie niemożliwe.

Gdyby trochę uwolnić wodze fantazji, dziś Stan Wojenny wyglądałby tak:

Budzisz się rano, spoglądasz na smartfona i zauważasz, że nie działa Facebook. To się czasem zdarza, ale za chwilę orientujesz się, że pewnie chodzi o to, że wysiadło domowe wifi. Resetujesz router, ale to nie pomaga. Zauważasz, że nie działa też LTE i nawet zwykła transmisja danych. Zepsuł się mój telefon? W tym momencie z pokoju obok wychodzi brat wkurzony, bo... ma awarię swojego nowego Samsunga. W jednej chwili obydwaj dostajecie smsa z powiadomieniem z systemu państwowego, że w nocy rząd wprowadził Stan Wojenny. I na tym smsie zawieszają się wasze komórki i nic nie można z nimi zrobić. Nie da się nawet zadzwonić do rodziców.

Domowy komputer działa, ale bez internetu. Telewizja satelitarna nie funkcjonuje. Po przełączeniu na zwykłą antenę jest tylko TVP1, w którym na okrągło leci wystąpienie Prezydenta.

Około południa do domu wraca ojciec i mówi, że musi się spakować, bo za dwie godziny ma być z powrotem w pracy, bo jest mobilizacja. Nie wie, co to znaczy. Powiedzieli mu tylko tyle, że nie wiadomo, kiedy następnym razem zobaczy się z rodziną. Dodaje też, że podobno po naszego sąsiada policja przyjechała już w nocy i gdzieś go wywieźli.

Kilka godzin później słyszycie z bratem i mamą dziwny warkot. Z naszych okiem tego nie widać, ale gdyby wyjść na dach, można  zobaczyć, jak naszą główną ulicą 1 Maja jedzie przez Halembę kolumna czołgów.

Chris Niedenthal dokumentował prawdziwy Stan Wojenny


Dobrze, że mamy w zamrażarce chleb i w domu trochę żywności. Wszystkie sklepy są zamknięte, a zresztą i tak nie działają bankomaty. Za kilka dni otworzą tylko sklepy spożywcze, gdzie wojskowe ciężarówki dowożą chleb, mleko, puszki z mielonką, zwykłą herbatę i czasem cukier. Kto ma gotówkę, może sobie kupić.

Co będzie dalej, nikt nie wie. Jest tylko STRACH.Czy powyższy tekst daje, jakieś pojęcie o tym, co myśmy przeżywali? Miałem wtedy 12 lat.Pozdrawiamśroda, 12 grudnia 2018

Królestwo Twardocha

Znowu setki kilometrów za kierownicą. Szkoda ten czas zmarnować. No to czytam kolejną książkę Szczepana Twardocha:


Lubię to!


Pozdrowienia z Płocka
poniedziałek, 10 grudnia 2018

IX Symfonia Beethovena

Gdyby mnie ktoś zapytał o np. 100 rzeczy, których trzeba doświadczyć przed śmiercią, z pewnością do listy dopisałbym:

Wysłuchanie na żywo IX Symfonii Beethovena

Miałem wczoraj wieczorem taką okazję.

NOSPR 

W ramach koncertu finałowego corocznego Festiwalu im. Gorczyckiego, w katowickim NOSPRze, wspaniała Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Odessy pod dyrekcją Hobarta Earle z USA wraz z solistami z Ukrainy i z Polski oraz z Chórem Filharmonii Śląskiej wykonali na zakończenie właśnie tę genialną kompozycję.


Te wspomniane 100 rzeczy przed śmiercią powinny przyzwyczajać nas do Nieba - tak własnie wczoraj było.Pozdrawiam  

niedziela, 9 grudnia 2018

Biblia po ślōnsku 29

Czytanie z Ksiyngi proroka Barucha

Pociepnij, Jeruzalym, szata smutku i swojij utropy, a ôblycz sie we szumne szaty kwały, kere ci doł na zŏwdy Pōn. Wysztigluj sie w mantlu sprowiedliwości, kero ôd Boga pochodzi, wraź na gowa swoja korona kwały Przedwiecznego! Toż Bōg kce pokŏzać twoja szumnoś wszyjskimu, co je pod niebym. Twoje miano bydzie u Boga na wieki: "Pokōj sprowiedliwości i kwała pobożności".

Dźwignij sie Jeruzalym!

Dźwignij sie Jeruzalym! Stōń na gōrce i wejrzij na weschōd, ôbocz twoje dziecka zgrōmadzone na słowo Świyntego ôd weschodu aże do zachodu, rozradowane, że Bōg ô nich pamiyntōł. Wyleźli ôd ciebie piechty, pyndzyni bez wrogōw, a Bōg przikludziōł ich nazot niesionych ze kwałōm, choby na krōlewskim tronie. Dyć uradziōł Bōg wyklepać kożdo wysoko gōra i pagōrki kere sōm ôd zawsze, doły zasypać, do zrōwnaniŏ z ziymiōm, coby bez przeszkōd mōg kroczyć Izrael w kwale Pōna.  

Na rozkŏz Pōna lasy i drzewa, kere wōniajōm, bydōm dŏwać ciyń Izraelowi. Toż z radościom przikludzi Bōg Izraela do klary swyj kwały ze pasownōm dlŏ Niego sprowiedliwościōm i miłosierdziym.Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Filipian

Bracia:
Wdycki, w kożdyj modlitwie, ze radościom zanosza prośba za wos wszyjskich - skuli waszego udziału we szyrzyniu Ewangelji ôd piyrszego dnia, aże do dzisioj. Dyć mōm ufnoś, że Tyn, kery zaczōn w wos dobre dzieło, dokończy go do dnia Krystusa Jezusa. Toż Bōg je mi świŏdkym, jak fest je mi tesno za wami wszyjskimi we pszoniu Krystusowi Jezusowi.  

A modla sie ô to, coby wasze pszonie sie corŏz to bardzij doskonaloło we głymbszym ôbznajōmiyniu i wszelkim wyczuciu dlŏ ôcyny tego, co je lepszejsze, cobyście byli czyści i bez pōmŏwy na dziyń Krystusa, nōpełniyni plōnym sprowiedliwości, kery przinoszymy bez Jezusa Krystusa, na kwała i cześ Boga.
Ôstōńcie z Bogiym


sobota, 8 grudnia 2018

Śmieci drastycznie drożeją

Podatek od śmieci, dla niepoznaki zwany "opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w Rudzie Śląskiej od nowego roku rośnie o 50%.

Jako czteroosobowa rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym, która przykładnie segreguje odpady, w roku 2018 płaciliśmy miesięcznie 58 zł. Od nowego roku, będziemy zmuszeni wnosić opłatę w wysokości 86,8 zł, czyli w skali roku 1 041,6 zł.

Biomasa

Duży kawał miesięcznej pensji będzie trzeba w 2019 roku wydać na drastyczną podwyżkę kolejnego podatku.

I szczerze mówiąc jest mi wszystko jedno, czy jest to wina urzędników w Brukseli, w Warszawie czy w Nowym Bytomiu. Szczególnie, że nie jest to w żaden sposób związane ani z podniesieniem standardu mojej obsługi, ani z lepszą ochroną środowiska naturalnego.


Czy to szaleństwo z nieustannym podnoszeniem wszelkich podatków kiedyś się skończy? Przestałem w to wierzyć. 
Pozdrawiam


P.S. A tak pisałem rok wcześniej: KLIK

czwartek, 6 grudnia 2018

Manipulacje Radia Maryja

Tak się zdarzyło, że dziś pojawiły się dwa wyroki sądu ws. Lecha Wałęsy.

Najpierw rano były Prezydent wygrał proces przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu, który musi publicznie przeprosić za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Tak wspomniało o sprawie Radio Maryja na fb:Pod specjalnie dobranym zdjęciem, by pokazać na twarzy złość Wałęsy, główny przekaz jest taki, że "Sąd nie zaprzeczył agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy - RadioMaryja.pl".

Oczywiście, że nie zaprzeczył, bo Sąd w ogóle się ta sprawą nie zajmował. Równie dobrze, można napisać, iż Sąd nie zaprzeczył, że Ziemia jest płaska.


Kilka godzin później Lecha Wałęsa przegrał proces z Jarosławem Kaczyńskim i to również Radio Maryja zauważyło:I tu, mamy już tylko krótką informację, bez komentarzy, jak wcześniej, że gdańskie sądy boją się Wałęsy i Tuska. Nie dodano też stwierdzenia o tym, iż sąd nie zaprzeczył, że Prezes PiS zrobił to lub tamto.
Mógłbym na powyższe machnąć ręką i pewnie w przypadku różnych innych mediów tak właśnie się zachowuję. 

Natomiast nie mogę przechodzić obojętnie wobec sytuacji, gdy ktoś ma w nazwie Maryję i czyni siebie "katolickim głosem" podczas, gdy rzeczywistość wskazuje na publiczne łamanie Bożych Przykazań, że o zachowywaniu zwykłej przyzwoitości nie wspomnę.
Pozdrawiam  


środa, 5 grudnia 2018

Po Barbórce

Wczoraj jakoś nie zdążyłem, ale wszystkim górnikom, wydobywającym z wnętrza ziemi różne skarby życzę bezpiecznej pracy - niech św. Barbara ma Was w swojej opiece.

Św. Barbara z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

A nam wszystkim dzień po Barbórce życzę, byśmy wszelkie kopaliny mogli wydobywać i wykorzystywać w sposób rozumny nie rujnując przy okazji Matki Ziemi.Pozdrawiam
poniedziałek, 3 grudnia 2018

Polska na COP24 dobrze przygotowana

Polska na Światowy Szczyt Klimatyczny COP24, który właśnie dziś się rozpoczął, bardzo dobrze się przygotowała:
 • Już 2,5 roku temu Parlament uchwalił, a Prezydent podpisał ustawę, która zakazała budowy jakichkolwiek elektrowni wiatrowych.
 • W kategorii ograniczenia niskiej emisji od lat nie zrobiono nic - kto ze swojego komina kopcił, dalej kopci, bo ani nie opłaca mu się zmienić sposobu ogrzewania domu na bardziej ekologiczny, ani nie jest karany za zanieczyszczanie powietrza.
Zdjęcie z mojego sąsiedztwa sprzed 2 lat, ale dziś jest dokładnie tak samo • Właśnie pobijamy rekord importu węgla kamiennego do Polski, w tym głównie z Rosji, skąd sprowadziliśmy w tym roku już grubo ponad 10 mln ton (bo jak powszechnie wiadomo rosyjski gaz jest okropny, a rosyjski węgiel nie).
 • Regularnie w Polsce mają miejsce wielkie pożary odpadów, podczas których do atmosfery dostają się wszelkie możliwe trucizny - aktualnie taką sytuację mamy w Żorach (Czy opony i inne paskudztwa już udało się ugasić czy na razie tylko wmawia się ludziom, że nie ma zagrożenia ekologicznego?)

Polsce, jako gospodarzowi COP24 życzę powodzenia... w pouczaniu reszty świata, jak sobie radzić z globalnym ociepleniem.Pozdrawiam
niedziela, 2 grudnia 2018

Duch Adwentu

No i zaczął się Adwent - dziś pierwsza niedziela.

Z naszego rodzinnego stołu

W tym roku Adwent i cały Rok Liturgiczny przeżywamy pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha".

Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletą.

To jedno z moich niedawnych odkryć, bo Paraklet παρακλητος to po grecku termin sądowy - obrońca, adwokat.


Czy człowiek, który ma dobrego adwokata musi się czegoś obawiać? Dobry prawnik wyciągnie go z każdych kłopotów. Oczywiście, jak masz dobrego adwokata to nie oznacza, że możesz rozrabiać. 
Duchu Święty bądź moim Obrońcą, bądź moim Adwokatem - na czas Adwentu, najbliższego roku i na całe życie. Z Tobą nie muszą się niczego lękać. Jestem bezpieczny.
Pozdrawiam
Biblia po ślōnsku 28

Czytanie z Ksiyngi proroka Jerymiosza

Tak gŏdŏ Pon:
Dyć idom już dni, kiej wypełnia pomyślno zapowiydź, ô jakij doł żech piyrwyj znać domowi izraelskymu i domowi judzkymu.

Wtynczŏs wyłōnacza Dawidowi potomstwo sprowiedliwe; bydzie wymierzać prawo i sprowiedliwoś na ziymi.

Wtynczŏs Juda erbnie zbŏwiynie, a Jerozolimie dajom pokōj. To zaś je miano, jakim bydōm jōm wołać:  Pon naszōm sprowiedliwościōm.

Jerozolimie dajom pokōj


Czytanie z Piyrszego Listu Świyntego Pawła Japostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Pon niych pomnoży waszŏ liczba i niych spotynguje wasze wzajymne pszajanie dlŏ sia i dlŏ wszyjskich, jake i my mōmy dlŏ wos; coby herca wasze utwierdzone ôstały w czystyj świyntości wobec Boga, Ôjca naszego, na przyjście Pona naszego, Jezusa, cuzamyn ze wszyjskimi Jego świyntymi.

Na koniec, bracia, proszymy wos i napominomy w Ponu Jezusie: zgodnie z tym, co żeście ôd nos erbli ô sposobie postympowaniŏ i podobaniŏ sie Bogu - dyć jak już postympujecie - stŏwejcie sie corŏz bardzij doskonali! Dyć wiycie, jake nakazy ôstawiyli my wōm w imie Pona Jezusa.
Ôstōńcie z Bogiymsobota, 1 grudnia 2018

Młynarski - Masecki Jazz Band

Wiele radości sprawili mi wczoraj Panowie Młynarski, Masecki i ich Zespół.

Masecki - Młynarski

Przed koncertem rozbawił mnie do łez Pan, który ich zapowiadał, gdy wyraził się, że przed wojną Warszawa była Mekką dla Żydów. Powiedział to zupełnie na poważnie, nie zdając sobie sprawy z absurdalnego komizmu takiego zestawienia.

Potem była już tylko muzyka. 

Młynarski Masecki Jazz Band
  
Masecki jest wirtuozem pianina

Młynarski śpiewał

... grał na instrumencie strunowym

Dał tez świetną solówkę na perkusji

Sekcja dęta dawała czadu

Serio, grali ostro

Najspokojniejszy był... perkusista

To była świetna jazzowa muzyka przedwojennej Warszawy. Do tego przedstawiona na najwyższym poziomie. Nie usłyszałem tam krzty słodkiej chałturki zbudowanej na oklepanych starych melodiach. Każda piosenka wybrzmiała niewiarygodnie świeżo z wielkim mistrzostwem i finezją Muzyków.

Świetnie - Panie Młynarski

Jest jakiś rodzaj Warszawy, którym potrafię się zachwycić. Wczoraj się o tym przekonałem na koncercie w Katowicach.


Brawo! I dziękuję!
Pozdrawiam 

czwartek, 29 listopada 2018

Śląskie trzęsienie ziemi

Dziś rano o 6.16 tuż po budziku, gdy jeszcze leżałem w łóżku zatrzęsła się ziemia. Cały dom się zachwiał, było słychać dziwny dźwięk, a na koniec coś, gdzieś, skądś u nas spadło.

Zrzut ekranu ze strony http://www.grss.gig.eu/pl/last-week/

Jak sprawdziłem, epicentrum wstrząsu było dokładnie pod kościołem Bożego Narodzenia na Halembie, czyli 1,3 km w linii prostej od mojego domu, a jego magnituda wynosiła 3,2. Nawiasem mówiąc kościół był dotychczas kilkakrotnie w poważnych tarapatach z uwagi na szkody górnicze i przeszedł kilka solidnych remontów, choć jest młodym budynkiem, bo sam pamiętam, jak go budowano. 


Ostatnio wstrząsy górnicze bywają jakby częstsze. Jak można znaleźć na przywołanej stronie, w ostatnim miesiącu 15, czyli właściwie co drugi dzień.


Za parę dni Barbórka. Znów nam tu zjadą, jak co roku, ważni goście, by pogratulować, by pochylić się nad ciężką górniczą pracą, by zobaczyć, czy węgiel płynie odpowiednio szerokim strumieniem.

Nikt, albo prawie nikt z nich nie ma pojęcia, co oznacza słowo SZKODY GÓRNICZE i jak potwornie jest rujnowana, przy okazji wydobycia węgla, nasza śląska infrastruktura, nasze prywatne dobytki i w końcu nasza ziemia, również w aspekcie ekologicznym. A w tym roku na Barbórkę do Katowic zjedzie cały świat, bo mamy przecież Szczyt Klimatyczny ONZ, czyli COP24.  
Pozdrawiam
środa, 28 listopada 2018

Tajemnica korespondencji (dyplomatycznej)

Gdybym jako pracownik firmy ujawnił publicznie korespondencję z naszymi kontrahentami, mój szef miałby pełne prawo dyscyplinarnie wyrzucić mnie z pracy. Przecież, jak każdego, obowiązuje mnie tajemnica służbowa. Gdybym zrobił to z premedytacją, dla własnej korzyści lub w jakichś innych celach, nie chcę nawet myśleć, jakie mogłyby tego być konsekwencje.

Wydawało mi się dotychczas, że świat dyplomacji to szczególna sfera, gdzie o zachowanie tajemnicy dba się na najwyższym z możliwych poziomów.

Kartka, którą dostałem ostatnio


Czy w Polsce, w pracach rządu, ministerstw, w kontaktach międzynarodowych mamy jeszcze coś takiego, jak zachowywanie podstawowych standardów?


A jeśli tak, czy rozpoczęło się już śledztwo w sprawie ujawnienia korespondencji Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych? Czy ktoś już został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków? Czy Minister Spraw Zagranicznych i/lub Spraw Wewnętrznych rozważa swoją dymisję? Czy służby specjalne weszły już do redakcji, która ujawniła tekst listu?


Czy my mamy jeszcze Państwo?
Pozdrawiam

wtorek, 27 listopada 2018

Polska, jako romantyczny samobójca

Wracając w zeszłym tygodniu z Warszawy, spotkałem w przedziale pociągu dwóch niesamowitych gości, którzy całą drogą żywo ze sobą dyskutowali. 

Plac Piłsudskiego w Warszawie


Nie potrafię powtórzyć ich specjalizacji, ale byli naukowcami z uniwersytetu badającymi literaturę, kulturę, politykę i przemiany społeczne zachodzące w Polsce.

Jedna z tez, jaką postawili brzmi mniej więcej tak:

Istnieją w Polsce współczesnej silne tendencje, ostatnio dodatkowo wzmacniane, związane z naszym Mesjanizmem,  z traktowaniem Polaków, jako "Narodu Wybranego", co ostatecznie prowadzi do romantycznego modelu Polski, która doprowadza do samoofiarowania się na ołtarzu świata.


Generalnie zgodziłem się z tym spostrzeżeniem, dodając od siebie, że nurt taki jest silnie destrukcyjny i prowadzi praktycznie do samobójstwa państwa i/lub narodu.


Zamiast się brać do solidnej roboty i szukać rozwiązań na przyszłość:
 • wewnętrznie z roku na rok i z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się dzielimy na dwa wrogie obozy (w tym wykorzystując do tego celu tragedię smoleńską)
 • poróżniliśmy się z Unią Europejską i intensywnie pracujemy nad jej rozbiciem, osłabieniem i w konsekwencji nad polexitem
 • zrażamy do siebie naszych niedawnych sojuszników i partnerów np. zrywając negocjacje ws. Caracali, przejmując i upaństwawiając zakłady przemysłowe
 • rozdrapujemy, wydawało się, zabliźnione rany z Niemcami, wyciągając problem reparacji wojennych
 • niby wymachujemy szabelką przeciw Rosji, robimy to jednak w taki sposób, że chyba już nikt na wschodzie nie traktuje nas poważnie
 • właśnie zrażamy do siebie Panią Ambasador niby największego naszego sojusznika - USA
 • wszystkich chcemy pouczać, choć delikatnie rzecz ujmując, raczej dobrym przykładem nie świecimy Moim zdaniem samobójstwo nie ma w sobie nic romantycznego i będzie zgubne dla nas wszystkich.
Pozdrawiam
niedziela, 25 listopada 2018

Ewangelijo po ślonsku #94

Podug Jōna

Piłat pedzioł do Jezusa: "Czy Tyś je Krōlym żydowskim?"
Jezus ôdpedzioł: "Czy to gŏdŏsz ôd sia, czy tyż inksze ci ô Mie ôsprawiali?
Piłat rzeknōł: "Czy jŏ je Żyd? Twoja nacyjo i arcykapłany mi Ciebie wydali. Co żeś napŏchoł?"
Ôdpedzioł Jezus: "Krōlestwo moje niy je s tego świata. Jakby moje krōlestwo boło s tego świata, sudzy moji biliby sie, cobych niy boł wydany Żydom. Terŏzki zaś krōlestwo moje niy je stōnd."
Toż Piłat pedzioł do Niego: "Dyć jednak je żeś krōlym?"
Ôdpedzioł Jezus: "Ja, Jŏ je krōl. Jŏ sie skuli tego narodziōł i beztōż żech prziszoł na świat, coby dać świŏdectwo prŏwdzie. Kożdy fto je s prŏwdy, sucho mojigo głosu."

Bazylika Ecce Homo w JerozolimieÔstōńcie z Bogiym
Biblia po ślōnsku 27

Czytanie z Ksiyngi proroka Daniela

Patrzoł żech we nocnych widzyniach: tōż na ôbłokach nieba przebywŏ choby Syn Człowieczy. Podłazi do Przedwiecznego i wkludzajōm Go przed Niego. Dali Mu panowanie, kwała i władza krōlewsko, a służyli Mu wszyjske nacyje, ludy i jynzyki. Panowanie Jego je wieczne i nigdy niy przeminie, a Jego krōlestwo sie niy rozleci.Czytanie z Apokalipsy Świyntego Jona Japostoła

Jezus Krystus je Świŏdkym Wiernym, Piyrworodnym pośrod umarlŏkōw i Władcom krōlōw ziymi. Tymu, kery nom pszaje i kery bez swoja krew uwolniōł nos ôd naszych grzychōw, i uczyniōł nos krōlestwym - kapłonami dlŏ Boga i Ôjca swojigo, Jymu kwała i moc na wieki wiekōw! Amyn.

Badejcie, nadchodzi z ôbłokami


Badejcie, nadchodzi z ôbłokami i ôboczy go wszelake ôko i wszyjscy, kerzy Go przebodli. I bydōm nad Nim ślimtać wszyjske pokolynia ziymi. Ja: Amyn.

Jo je Alfa i Omega, godo Pon Bóg, Kery je, Kery boł i Kery prziłazi. Wszechmogoncy.
Ôstōńcie z Bogiym

sobota, 24 listopada 2018

Klasyka Gospelowo - Gorczycki Festiwal

Właśnie wróciłem ze Świerklańca. W ramach Gorczycki Festiwal odbył się tam niecodzienny koncert.

Przed ołtarz wyszło trzech czarnoskórych dżentelmenów:I zrobili coś niewiarygodnego. Nie umiem tego opowiedzieć, ale mam dla Państwa niespodziankę:Się działo.Pozdrawiam


Czy Polityk może zgrzeszyć?

Właśnie zaczyna się w Żorach protest pod hasłem:

Kałuża, oddaj mandat! Protest przeciw korupcji politycznej!

Dziś rano znajomy ksiądz na facebooku zadał pytanie: "Hmmm... Czy zmiana partii tuż po wyborach to grzech?"

A pod pytaniem pojawiło się kolejne: "To może jeszcze dalej? Czy namawianie do takiej zmiany / nagradzanie jej stanowiskiem to grzech?"


Dobrze, że takie pytania czasem się zadaje. Szkoda, że tak rzadko w naszej rzeczywistości. 

Czasem ma się w Polsce wrażenie, że politycy są jakby z innej gliny. Zwykły człowiek, a już szczególnie chrześcijanin, katolik - co oczywiste, winien przestrzegać prawa moralnego wywodzonego z Dekalogu. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa... to standardy dla obywateli. Czy "wybrańców narodu" już nie obowiązują?

Dekalog


Czy wersja Dekalogu dla polityków jest taka:

Nie zabijaj - owszem, no chyba, że w przypadku części dzieci nienarodzonych miałyby twojej ultrakatolickiej partii spaść słupki poparcia.

Nie zabijaj - owszem, ale nie można dbać zbyt mocno o środowisko naturalne, bo przestaniemy się rozwijać i zwiększymy bezrobocie.
  
Nie kradnij - owszem, ale okradanie własnych obywateli poprzez nieustanne podnoszenie podatków się nie liczy, a poza tym przecież my to dla ich dobra, bo obywatele są nieświadomi i sami sobie nie poradzą.

Nie kradnij - owszem, ale korupcja to przecież nie kradzież, to są pieniądze lub stanowiska, które mi się słusznie należą.

Nie cudzołóż - owszem, ale to moja prywatna sprawa, jak traktuję moją żonę.

Nie cudzołóż - owszem, ale zmiana partii wbrew woli moich wyborców, to przecież coś zupełnie innego.

Nie mów fałszywego świadectwa - owszem, ale to ci drudzy są kłamcami, nie my.

Nie mów fałszywego świadectwa - w ogóle nie znasz się Pan na walce politycznej. Zdecydowanie powyższe postawy są jednoznacznie naganne, choć szczególnie dziś rzadko lub wcale nie usłyszymy napomnień skierowanych w stronę polityków ze strony choćby katolickich gazet, rozgłośni radiowych czy innych mas-mediów, że o hierarchach nie wspomnę (tu tylko dopowiem, że "polityczne" komentarze na przykład biskupów winny być wygłaszane zawsze poza liturgią). 


I żeby nie było wątpliwości: konieczność powrotu polityków do najbardziej podstawowych norm moralnych dotyczy wszystkich opcji, choć jednak najbardziej tych, które deklarują publicznie swoje przywiązanie do Kościoła.


Bez tego, marny nasz los, jako Polaków. Bez powrotu do podstawowych wartości nasi politycy poprowadzą nasz kraj do katastrofy.Pozdrawiam
czwartek, 22 listopada 2018

Uwaga! Samolot!

Noc z wtorku na środę dobrze przespałem w hotelu w Warszawie w okolicach osiedla zwanego Okęcie.

Widoki podczas porannego spaceru były tu szczególne:

Uwaga! Samolot!

Nie, to nie było groźne. Wystarczyło się tylko schylić, gdy samolot przelatywał ci nad głową. :)

Kilka sekund wcześniej tenże aeroplan mijał mój hotel:

Hotel nie był zbyt wysoki z oczywistych względów

Muszę przyznać, że w nocy w ogóle samolotów nie słyszałem (przy zamkniętym oczywiście oknie). 

A z hotelowego okna można było podziwać takie obrazki:

Zdjęcie z komórki

Lubię samoloty i choć jestem inżynierem, ciągle nie mogę się nadziwić, że tyle ton żelastwa unosi się w powietrzu.Pozdrawiam

wtorek, 20 listopada 2018

Brzydka Warszawa

Korzystając wczoraj wieczorem z okazji, trochę pospacerowałem po Warszawie.

Było zimno i raczej nieprzyjemnie. Może dlatego nasza stolica wydała mi się jakaś taka brzydka.

Ogród Saski pusty i strasznie ciemny

Z Pałacu Saskiego został tylko niewielki fragment, choć ktoś chce go odbudowywać. Gdzie wtedy będzie Grób Nieznanego Żołnierza?

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Niby o gustach się nie dyskutuje...

Najnowszy warszawski pomnik ze zdjęciem w tle, by rozpoznać postać

Przygnębiające martwe kamieniczki Rynku Starego Miasta

Ponure okolice Barbakanu

Miejskie rowery :)

Stolica Wolności, hmmm

Wracam na nocleg do bloku, w którym trwa remont


Wiem, "Warszawa da się lubić", choć czasem trzeba do tego nieco więcej wysiłku.


Pozdrawiam dalej z Warszawy, ale już z zupełnie innego miejsca


P.S. Mój aparat potragi robić lepsze zdjęcia niż widoki oglądane gołym okiem
Etykiety

zdjęcia (1409) wiara (645) podróże (520) polityka (421) Pismo Św. (388) po ślonsku (297) rodzina (294) Śląsk (267) historia (223) humor (219) Kościół (184) zabytki (167) człowiek (165) Halemba (163) praca (160) sprawy społeczne (137) muzyka (109) Ruda Śląska (100) książka (100) gospodarka (98) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (75) Jan Paweł II (73) sport (66) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (48) święci (48) biurokracja (45) film (41) środowisko (40) muzeum (38) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (19) teatr (17) dom (4) makro (2)