niedziela, 2 września 2018

Biblia po ślōnsku 15

Czytanie z Ksiyngi Powtórzonego Prawa

Mojżysz pedzieli do ludu:

"A terŏzki, Izraelu, suchej praw i nakŏzow, kere ucza wos wypełniać, cobyście żyli i doszli do posiadaniŏ ziymi, kero wōm dŏwŏ Pon, Bŏg waszych ôjcōw. Nic niy dodŏcie do tego, co jŏ wōm nakŏzuja, i nic s tego niy ôdyjmiecie i bydziecie reszpektować nakŏzy Pona, Boga waszego, kere na wos nakłŏdōm.Wachujcie ich i wypełniejcie je, bo ône sōm waszōm mōndrościōm i bez nie poradzicie wszyjsko w ôczach nacyjow, kere jak usłyszom ô tych prawach, rzeknōm: Na zicher tyn wielgi narōd to ludzie mōndre i rozumne. Bo kery wielgi narōd mŏ bogōw tak bliskich, jak Pon, Bŏg nasz, wiela razy Go wzywōmy? Kery wielgi narōd mŏ prawa i nakŏzy tak sprowiedliwe, jak cołke to Prawo, kere jŏ wōm dziś dŏwōm?"  


Czytanie z Listu Świyntego Jakuba Japostoła

Bracia moji roztomili:
Kożde dobro, kery dostŏwōmy, i wszelki gyszynk blank dobry zstympujōm z gōry, ôd Ôjca świateł, u kerego niy ma przemiany ani ciynia zmiynności. Ze swojij woli zrodzioł nos bez słowo prowdy, coby my byli, jak piyrwociny Jego stworzyń.

Weźcie w duchu łagodności zaflancowane w wos słowo, kere mŏ moc zbowić wasze dusze. Wprowadzejcie zaś słowo w czyn, a niy bydźcie ino suchŏczami, kere cyganiōm somych siebie.

Religijność czysto i bez feleru wobec Boga i Ôjca jes tako: trzimać pieczo nad siyrotami i gdowami we ich utropach i trzimać sie z daleka ôd ôstudy świata.
Ôstōńcie z Bogiym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)