niedziela, 30 kwietnia 2017

Ewangelijo po ślonsku #32

Podle Łukosza:

W piyrszy dziyń tydnia dwóch uczniow Jezusa szło do wsi, mianowanyj Emaus, do keryj z Jerozolimy boło trocha wiyncyj jak dziesiyńć kilosow. Łosprawiali łoni z sobom ło tym wszyjskim, co sie podzioło. Jak tak łosprawiali, som Jezus sie do nich przyłonczoł, ino łoni Go niy poznali, bo mieli jakby klapki na łoczach.

A Łon ich spytoł: "Chopy, ło czym tak łosprawiocie po drodze?" Zahaltowali sie markotni. A jedyn s nich, kerego mianowali Kleofas, Mu łodpedzioł: "Tyś je chyba jedyn w cołkij Jerozolimie, kery niy wiy, co sie tam łostatnio porobioło".

Zapytoł ich: "No co takego?"

Łodpedzieli Mu: "No dyć to, co sie podzioło z Jezusym Nazaryjczykym, kery boł festelnym prorokym w czynie i w godce wele Boga i cołkego ludu; jak ksiynża i nasze polityki wyłonaczyli Go na śmierć i ukrziżowali. A my sie spodziywali, że łon mioł łoswobodzić Izraela. Dzisiej momy juz trzi dni, jak sie to dzioło. A co wiyncyj, że nasze nikere baby nos wystrachały: boły rano na grobie, kaj Go niy znodły i godajom, że im sie zwidziały janioły, kere świodczyły, że Łon żyje. Nikerzy z naszych poszli tyż na grob i richtich boło, jak godały baby, ale Jego niy widzieli".

Na to Łon im pedzioł: "Takeście przemondrzałe, a niy sce sie waszym hercom uwierzyć we wszyjsko, co pedzieli prorocy! Czy Mesyjosz niy mioł tego ciyrpieć, by wlyjź do swoi kwały?" I napoczynajonc łod Mojżysza, bez wszyjskich prorokow, tuplikowoł im, co we Pismach łodnosioło sie do Niego.

Tak po leku znodli sie przi wsi, kaj szli, ale Łon sie jakoś niy zatrzimywoł. Toż na Nim wymusiyli: "Łostoń s nami, bo sie ćmi". No to wloz s nimi i łostoł. Jak poszli wieczerzać, wzion chlyb, porzykoł nad nim, połomoł go i dowoł im. 

Łobroz Anotniego Cygana


Wtedy kalpki sleciały z ich łoczow i Go łozpoznali, ale Łon im sie zaroz stracioł. I godali do sia: "Czy niy boło nom gorko na hercu, jak godoł s nami po drodze i tuplikowoł nom Pisma?"

Zaroz sie zebrali i poszli curik do Jerozolimy. Tam znodli Jedynostu i s nimi inkszych, kerzy im pedzieli: "Pon na zicher zmartwychwstoł i pokozoł sie Szymonowi". Łoni tyż zaroz łosprawiali, co im sie stało po drodze i jak Go pozanli przi łomaniu chleba.S Panym Bogiym!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)