niedziela, 26 marca 2017

Ewangelijo po Ślonsku #27

Podle Jona:

Jezus szoł i zoboczoł chopa ślepego łod urodzynio.

Ucznie Go spytali: "Fto nagrzyszoł, że sie urodzioł ślepy - łon czy jego łojce?" Jezus łodpedzioł: "Ani łon niy nagrzyszoł, ani jego łojce, ale sie tak porobioło, coby sie wyłonaczyły sprawy Pon Bóczka". Trza nom łonaczyć dzieła tego, kery Mie posłoł, póki je dziyń. Jak sie zećmi, żodyn niy bydzie mog łonaczyć. Jak dugo Jo je na świecie, Jo je światłościom świata."

Jak to rzeknoł, splunoł na ziym, zrobił maras ze śliny i naszmarowoł łoczy ślepca i mu pedzioł: "Idź sie umyj we żabioku Siloam" - co łoznaczo: Posłany. No toż łon poszoł, umoł łoczy i prziszoł curik, ale już wszyjsko widzioł.A sonsiady i ci co go przodzi widzieli jak fechtowoł jako żebrok, godali: "Czy to niy ma tyn, co sam siedzioł i fechtowoł?" Jedni godali: "Ja, to je tyn istny", a inksze: "Niy, łon je ino na tamtego podany". Łon zaś godoł: "Ludzie, to je jo".

Godali zaro do niego: "Jak ci sie łoczy łotwarły?"

Łon łodpedzioł: "Chop, co Go mianujom Jezusym, zrobioł maras, pomazoł moje łoczy i mi pedzioł: "Idź sie umyj we żabioku Siloam." No to jo poszoł, umyłech sie i widza. Spytali: "Kaj Łon je?" "Niy wiym" łodpedzioł.

Zakludziyli tego chopa, co kwila tymu boł ślepy, do faryzeuszow. A trza wiedzieć, że we tym dziyń, jak Jezus zrobioł maras i mu łotwar łoczy, boł szabat. I zaś faryzeusze zaczli go pytać, jak sie to wszyjsko wyłonaczyło. Pedzioł im: "Pomazoł mi łoczy marasym, a jak żech sie umoł, toch już widzioł".

Nikerzy ze faryzeuszow pedzieli: "Tyn chop niy ma łod Pon Bóczka, bo niy świynci szabatu". Inaksze pedzieli: "Ale jak grzysznik może łonaczyć take cuda?" No i sie powadziyli. Toż jeszcze roz spytali ślepca: "A co ty ło Nim rzekniesz, dyć ci łotwar łoczy?" "To je prorok" łodpedzioł.

Żydy jednak niy wierzyli, że boł ślepy i tera widzi, aż posłali po jego łojcow i ich pytali: "To je wasz syn i godocie, że łon boł ślepy łod urodzynio? No to jak to je możliwe, że tera widzi?" Jego łojce tak łodpedzieli: "Ja, to je nasz syn i łon boł ślepy łod urodzynio. Ino niy wiymy jak sie to wyłonaczyło, że tera widzi i fto mu łoczy łotwar. Ale spytejcie sie jego samego. Mo juz swoje roki, to niych godo za sia". Tak pedzieli jego łojce, bo sami sie strachali Żydow. No bo Żydy już uznali, że jak wtoś uzno Jezusa za Mesyjosza, to go wyciepnom ze synagogi. Bez toż pedzieli, że mo swoje roki i majom go samego spytać.

No to zaś zawołali tego, co boł ślepcym i mu pedzieli: "Pokwol Pon Bóczka. Bo my wiymy lepij, że Łon je grzysznik". Łon łodpedzioł: "To czy łon je grzysznik, to jo tego niy wiym. To co wiym, to boł żech ślepy, a terozki widza". No to mu rzekli: "Co Łon ci wyłonaczoł, że terozki widzisz?" Łodpedziol im: "Dyć już żech wom tyla razy godoł, ale wy mie niy suchocie. Niy robcie mie za błozna. No chyba, że kcecie tyż łostac Jego uczniami?"

No toż go spieroniyli i pedzieli: "To chyba tyś je Jego uczniym, bo my som uczniami Mojżysza. My wiymy, że do Mojżysza godoł Pon Bóczek. A skond Tyn istny sie wzion, to my niy wiymy".

Na to im łodpedzioł: " A niy ma to dziwne, że wy niy wiycie skond Łon je, a mie łotwar łoczy. Dyć wiymy, że Pon Bóczek niy wysuchuje grzysznikow, ale za to wysuchuje kożdego, co Go kwoli i dowo pozor na Jego wola. Łod setek rokow żodyn niy słyszoł, coby ftoś łotwar łoczy ślepymu łod urodzynio. Jakby tyn chop niy boł łod Pon Bóczka, niy doł by rada tego wyłonaczyć".

Toż mu rzekli: "S ciebie tyż je pieroński grzysznik, toż sie niy mondrzyj". I wyciepli go raus.

Jezus usłyszoł, że go wyciepli i jak go trefioł, to sie go spytoł: "Czy ty wierzysz we Syna Człowieczego?" Łon łodpedzioł: "A fto to je Ponie, cobych mioł w Niego uwierzyć?" Pedzioł mu Jezus: "To je Jo, Tyn kerego widzisz, kery s tobom godo". Łon zarozki łodpedzioł: "Ja, wierza, Ponie!" i pod na klynczki.

A Jezus rzek: "Jo prziszoł na tyn świat, coby sam zrobić sond, coby ci, kerzy som ślepi, łoboczyli na łoczy, a ci kerzy widzom, łostali ślepcami. Podsuchali to niykere z faryzeuszow, kere z Nim byli i padajom do Niego: "Możno i my som ślepe?" Jezus im pedzioł: "Jakbyście byli ślepe, to niy mielibyście łod tego grzychu, ale skuli tego, że godocie: "Widzymy", wosz grzych porzond trwo.
S Panym Bogiym  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)