czwartek, 2 lutego 2017

Ewangelijo po Ślonsku #18

Podle Łukasza:


Kiej Maryjka boła fertich z tymi łonymi po urodzyniu Bajtla, podle Mojżyszowego Zakonu, cuzamyn z Józikiym prziniyśli Jezuska do Jerozolimy, coby Go pokozać Ponu. Dyć tak stoi napisane w Pońskim Zakonie: Kożdy piyrszy bajtel – synek bydzie poświyncōny Ponu. Mieli tyż dać na ôfiara pŏrka pultow abo dwie mode cukrowy, jak stoi we przepisach Pońskego Zakonu.

A żył we Jerozolimie człek, co mioł na miano Symeon. Boł to chop prawy a pobożny i porzōnd czekoł na pociecha Izraela, a Duch Świynty mioł go w zŏcy. Jymu Duch Świynty pedzieli, że niy umyrtnie, póki niy ôbŏczy Mesyjosza Pońskiego.

z kościoła na Halymbie


Skuli Ducha Świyntego prziszoł do świontynie. I jak rodziciele wlazowali ze Bajtlym Jezuskym, coby ôdprawić s Nim to, co trza boło, łon wzion Bajtla do sia, błogosławioł PonBóczka i gŏdoł:

Terŏzki ô Ponie mogesz mi już dać wziōńć i umrzić
we świyntym spokoju, jak Żeś mi ôbiecoł
Bo moje ślypia zoboczyły Twoje zabawiynie
ker Żeś narychtowoł dlŏ wszyjskich nacyjow
światło na ôświycynie poganow
i kwała Twoich ludziow z Izraela

A Jego ôjciec i matula dziwowali się tymu, co ô Nim gŏdali.

Symeon durś błogosławioł ich i pedzioł do Maryjki, Jego Matuli: „Dyć Tyn je wyłōnaczony na to, coby liczne we Izraelu ślecieli i sie podźwigli i na signal, kerymu bydōm robić naskwol. A Twoja dusza bydzie choby zadźgano ôd miecza, coby wyjszły na wiyrch roztōmajte forsztelowania.

Boła tam tyż proroczka Ana, cera Fanuela ze familije Asera, fest staro omcia. Ôdkōnd boła paniynkōm, ino siedym lot miała chopa, jak potym ôwdowiała. Prawie co miała gyburstag – łoziymdziesiont sztyry roki. Porzōnd siedziała we kościele, bo boła fest pobożno, rzykała cołki dziyń i noc. Przyjszła tyż wtynczŏs do kościoła, kwoliła PonBóczka i wszyjskim, co wachowali wyzwolyniŏ Jerozolimy ôsprawiała ô Jezusku.

Jak już wyłōnaczyli wszyjsko, co trza boło, poszli curik do Galileje, do sia do Nazarytu.

Bajtel zaś rós jak na drożdżach, boł coroz bardzij mocny i festelnie mondry, a Bosko łaska porzōnd cuzamyn boła z Nim.
S Panym BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1409) wiara (645) podróże (520) polityka (421) Pismo Św. (388) po ślonsku (297) rodzina (294) Śląsk (267) historia (223) humor (219) Kościół (184) zabytki (167) człowiek (165) Halemba (163) praca (160) sprawy społeczne (137) muzyka (109) Ruda Śląska (100) książka (100) gospodarka (98) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (75) Jan Paweł II (73) sport (66) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (48) święci (48) biurokracja (45) film (41) środowisko (40) muzeum (38) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (19) teatr (17) dom (4) makro (2)