czwartek, 2 lutego 2017

Ewangelijo po Ślonsku #18

Podle Łukasza:


Kiej Maryjka boła fertich z tymi łonymi po urodzyniu Bajtla podle Mojżyszowego Zakonu, cuzamyn z Józikiym prziniyśli Jezuska do Jerozolimy, coby Go pokozać Pon Bóczkowi. Dyć tak stoi napisane w Pońskim Zakonie: Kożdy piyrszy bajtel – synek bydzie poświyncony Ponu. Mieli tyż dać na łofiara porka pultow abo dwie mode cukrowy, jak stoi we przepisach Pońskego Zakonu.

A żył we Jerozolimie człek, co mioł na miano Symeon. Boł to chop prawy a pobożny i porzond czekoł na pociecha Izraela, a Duch Świynty mioł go w zocy. Jymu Duch Świynty pedzieli, że niy umyrtnie, póki niy łoboczy Mesyjosza Pońskiego.

Skuli Ducha Świyntego prziszoł do świontynie. I jak rodziciele wlazowali ze Bajtlym Jezuskym, coby łodprawić s Nim to, co trza boło, łon wzion Bajtla do sia, błogosławioł Pon Bóczka i godoł:

Terozki ło Ponie mogesz mi już dać wziońć i umrzyć
we świyntym spokoju, jak Żeś mi łobiecoł
Bo moje ślypia zoboczyły Twoje zabawiynie
ker Żeś narychtowoł dlo wszyjskich nacjow
światło na łoświycynie poganow
i kwała Twoich ludziow z Izraela

A Jego łojciec i matula dziwowali się tymu, co ło Nim godali.

Symeon durś błogosławioł ich i pedzioł do Maryjki, Jego Matuli: „Dyć Tyn je wyłonaczony na to, coby liczne we Izraelu slecieli i sie podźwigli i na signal, kerymu bydom robić naskwol. A Twoja dusza bydzie choby zadźgano łod miecza, coby wyjszły na wiyrch roztomaite forsztelowania.

Boła tam tyż proroczka Ana, cera Fanuela ze familije Asera, fest staro omcia. Łodkond boła paniynkom, ino siedym lot miała chopa, jak potym łowdowiała. Prawie co miała gyburstag – łoziymdziesiont sztyry roki. Porzond siedziała we kościele, bo boła fest pobożno, rzykała cołki dziyń i noc. Przyjszła tyż wtynczos do kościoła, kwoliła Pon Bóczka i wszyjskim, co wachowali na fri Jerozolimy łosprawiała ło Jezusku.

Jak już wyłonaczyli wszyjsko, co trza boło, poszli curik do Galileje, do sia do Nazarytu.

Bajtel zaś rós jak na drożdżach, boł coroz bardzij mocny i festelnie mondry, a Bosko łaska porzond cuzamyn boła z Nim.


Łostońcie z BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1036) wiara (562) podróże (415) polityka (342) Pismo Św. (279) rodzina (271) Śląsk (229) humor (207) po ślonsku (198) historia (186) Kościół (159) człowiek (140) praca (140) Halemba (129) sprawy społeczne (127) zabytki (124) muzyka (91) gospodarka (83) książka (81) Ruda Śląska (80) Jan Paweł II (69) filozofia (69) ogród (69) Grupa Poniedziałek (67) sport (57) dziennikarstwo (45) biurokracja (40) miłosierdzie (40) film (33) święci (33) środowisko (29) muzeum (28) varia (25) Papież Franciszek (21) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)