wtorek, 15 lipca 2014

Odpowiedź ws. autostrady

Wiem, bywam czasem nieco irytujący.

Po wpisie KLIK, posłałem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapytanie ws. przymkniętego w połowie odcinka nowej autostrady A1.

A1 kawałek dalej na północ

Wczoraj dostałem następującą odpowiedź:

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 2 lipca 2014r  uprzejmie informujemy, że Wykonawca – firma Budimex S. A.  prowadzący prace budowlane na odcinku Sójki – Kotliska ( długość odcinka 15,2 km)  wydzielił pas technologiczny (skrajny po stronie pasa awaryjnego) w celu umożliwienia prowadzenia ciężkiego transportu budowy tj. dostaw sprzętu i  materiałów do prowadzenia robót budowlanych.
 
Prowadzone roboty polegają na dokończeniu poprzecznych obiektów inżynierskich, węzła Kutno-Wschód oraz dróg technologicznych i dojazdowych.  Roboty na tych obiektach są w toku, a wyznaczony pas służy jednak  Wykonawcy robót, o czym świadczy zaawansowanie rzeczowe robót dokończenia budowy tego odcinka autostrady na poziomie ok. 11 %. 
Musimy zaznaczyć, że powyższe roboty trudno dostrzec w trakcie przejazdu tym odcinkiem autostrady, tym nie mniej można je zauważyć przejeżdżając w pobliżu MOP Krzyżanów Wschód i Zachód oraz Węzła Kutno-Wschód (dawniej węzeł Kotliska). Ponadto, część terenów, na których prowadzone są roboty, odgrodzona jest od jezdni ekranami akustycznymi.
Harmonogram Wykonawcy robót przewiduje zakończenie budowy w sierpniu 2015r.
 
Zgodnie z deklaracją Wykonawcy powrót do stałej organizacji ruchu (na części lub całości odcinka) nastąpi niezwłocznie po tym, gdy tylko wykonane zostaną roboty wymagające dostępu poprzez wydzielony pas technologiczny co może mieć miejsce w listopadzie b.r.

Co Wy na to?

Pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)