sobota, 1 grudnia 2012

Synod Kościoła katowickiego
W ubiegłą niedzielę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ogłosił rozpoczęcie II Synodu Kościoła katowickiego. W uroczystej Mszy Świętej inaugurującej to wydarzenie uczestniczyło wielu księży (wszyscy z naszej parafii, z wyjątkiem odprawiającego Mszę na miejscu o 14.30) oraz bardzo liczni świeccy, którym również leży na sercu dobro lokalnego górnośląskiego Kościoła.

Dlaczego Synod?

Podczas homilii Arcybiskup odpowiedział na tak postawione pytanie w ten sposób:

"Od zakończenia I Synodu upłynęło sporo czasu (dokładnie 37 lat - dop. autora). Zmienił się kontekst życia i działalności naszego lokalnego Kościoła. Nawet pobieżna obserwacja rzeczywistości uświadamia nam, jak bardzo zmienił się Śląsk: jak wielkim przeobrażeniom społecznym podlegali – i ciągle podlegają – jego mieszkańcy".

I dalej kontynuował:

"Zadanie, którego mamy się w czasie Synodu podjąć, to <<chrysto-logiczna>> odnowa życia naszego Kościoła diecezjalnego. Odnowa ta winna wyrażać się – nade wszystko – w głębokiej <<reformie>> nas samych: w uporządkowaniu spraw własnego sumienia, w procesie szczerego nawrócenia".

Nawet najlepiej pomyślane ludzkie dzieła mają sens, gdy pochodzą od Boga. Dlatego abp Skworc wołał:

"Veni sanctae Spiritus! Z tego wieczernika rozlega się wołanie ku niebu o moc Ducha Świętego. Prosimy: <<Niech zstąpi Duch Twój>> i odnowi oblicze Śląskiej Ziemi! Niech odnowi ludzkie serca: rodziny, miejsca pracy i wspólnoty kościelne. Niech będzie światłem dla mieszkańców każdego śląskiego domu, każdego familoka i blokowiska.

Metropolita katowicki przedstawił również aspekty bardzo praktyczne:

"Obrady Synodu będą sprawne i owocne, jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną dwa podstawowe, nieodzowne warunki: dostateczna ilość modlitwy i ...czasu. Prace Synodu prowadzone w powołanych już Komisjach Synodalnych oraz podczas Sesji Plenarnych – uwzględnią owoce pracy zespołów synodalnych z parafii, dekanatów i środowisk. Nie mniej znaczące będą też owoce synodalnego namysłu w ruchach i stowarzyszeniach katolickich!
Ufam, że będzie nas wszystkich ożywiał „jeden duch i jedno serce” (Dz 4,32), jedna miłość do Kościoła i szczera troska o jego dobro".

Może warto tu zauważyć, że przewodniczącymi dwóch z osiemnastu tematycznych komisji synodalnych są księża naszej parafii:

  • ds. Duszpasterstwa Młodzieży - ks. Ryszard Kokoszka
  • ds. Kultury - ks. Leszek Makówka.

Niezależnie jednak od pełnionych funkcji i ilości obowiązków z tym związanych, każdy z nas może włączyć się w dzieło Synodu, przede wszystkim poprzez modlitwę za lokalny Kościół katowicki w tym nadzwyczajnym czasie, który właśnie przeżywamy.

Pozdrawiam

P.S. Tekst opublikowany w gazetce parafialnej "Boże Narodzenie"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1137) wiara (586) podróże (454) polityka (360) Pismo Św. (307) rodzina (278) Śląsk (239) po ślonsku (225) humor (210) historia (197) Kościół (159) praca (145) człowiek (144) zabytki (143) Halemba (141) sprawy społeczne (128) muzyka (94) gospodarka (86) Ruda Śląska (84) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) Jan Paweł II (69) filozofia (69) sport (57) dziennikarstwo (46) biurokracja (42) miłosierdzie (42) film (36) święci (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)