czwartek, 28 marca 2013

Przed Liturgią Paschalną


Czas
Wielki Post kończy się co roku wspaniałym czasem Triduum Paschalnego. Jeśli próbować się wczuć w Liturgię Kościoła, to w tych dniach przeżywamy najważniejsze sprawy naszej wiary.
Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery, lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską rachubą czasu. Każde święto rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie słońca.
Tak więc pierwszy dzień świętego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego - rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek, a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu.
Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smutku.
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.
Wieczorem w sobotę kończy się "dzień żałoby". Liturgia wielkosobotnia to już wchodzenie w Święto Zmartwychwstania.

Liturgia światła
Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się wieczorem po zachodzie słońca. Z ciemności grzechu, cierpienia, śmierci, wyłania się światło. Przed kościołem rozpalane jest ognisko i to przy nim, a nie przy ołtarzu rozpoczynają się uroczystości. Kapłan poświęca ogień. Od niego za kilka chwil zostanie zapalony Paschał - świeca, która symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Najpierw jednak celebrans na Paschale żłobi krzyż i wbija w niego pięć symbolicznych gwoździ. Na świecy znajdują się również symbole Λ i Ω oraz bieżący rok.
Z zapalonym Paschałem procesja wchodzi do ciemnego kościoła, a kapłan trzykrotnie śpiewa: "Światło Chrystusa!". Od Paschału dopiero zapala się dalsze świece ministrantów i wiernych, i dopiero wtedy można włączyć lampy.

Exsultet
Rozświetlony Chrystusem kościół jest gotowy na przyjęcie Orędzia Wielkanocnego. Kapłan (lub Diakon) śpiewa przepiękny hymn zaczynający się od słów: "Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo". Warto wsłuchać się w słowa Exsultetu i je przeżyć.
 
Liturgia Słowa
W lekcjonarzu na ten dzień przygotowano 9 czytań (7 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego). Najczęściej w naszym kościele nie wszystkie są odczytywane. Mamy tu jednak całą Historię Zbawienia: stworzenie Świata, próba wiary Abrahama, przejście Izraela przez Morze Czerwone podczas ucieczki z Egiptu, trwałość i zapowiedź nowego, wiecznego przymierza przepowiadane przez Proroka Izajasza, wskazanie na Boże Przykazania z Księgi Barucha, zapowiedź daru nowego serca Proroka Ezechiela, aż po List św. Pawła o nowym życiu przez Chrzest. W tej chwili, pierwszy raz od wtorku przed Środą Popielcową, znów brzmi śpiew Alleluja i to w formie rozbudowanej i bardzo uroczystej. Apogeum Liturgii Słowa stanowi Ewangelia opisująca Zmartwychwstanie Chrystusa.

Liturgia Chrzcielna
W tym dniu według Tradycji Kościoła do Sakramentu Chrztu Świętego przystępowali katechumeni, czyli osoby dorosłe, które po miesiącach przygotowań były włączane we wspólnotę Kościoła. W naszym kościele chrzczone są głównie niemowlęta, ale w wielu miejscach właśnie w tym dniu do sakramentu inicjacji przystępują nowe osoby.
Po poświęceniu wody chrzcielnej śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych. Miejmy świadomość, że w Kościele wszyscy ochrzczeni stanowimy jedną wspólnotę również z tymi, którzy przed nami oglądają już Boga twarzą w twarz i orędują za nami. Po litanii następuje uroczyste odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego: wyrzekamy się zła i potwierdzamy wiarę w Boga i Jego Kościół. Po tym akcie Kapłan kropi wiernych wodą święconą.

Liturgia Eucharystyczna
Można powiedzieć, że dalszy ciąg uroczystości to już "zwykła" Msza Święta. Warto jednak szczególnie w tym dniu uświadomić sobie, że właśnie na ołtarzu podczas każdej Eucharystii, w niepojęty rozumem sposób, dokonuje się Misterium Paschalne. Bez męki, śmierci, ale przede wszystkim bez Zmartwychwstania Chrystusa nasze Msze Święte nie miałyby najmniejszego sensu. Tylko poprzez Zmartwychwstanie Jezus może być prawdziwie obecny wśród nas w kawałku chleba i kroplach wina.

Procesja Rezurekcyjna
Procesja Rezurekcyjna, gdy w Chlebie Eucharystycznym Kapłan niesie Boga w monstrancji wokół kościoła, pozwala nam jeszcze raz cieszyć się ze Zmartwychwstania Chrystusa, że już jako Zwycięzca śmierci jest z nami obecny.
Alleluja !!!

Pozdrawiam

P.S. Tekst opublikowany w dzisiejszym wydaniu gazetki parafialnej "Boże Narodzenie"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)