wtorek, 3 maja 2016

Konstytucja

Fragmenty z obecnie obowiązującej:Z Preambuły:
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie (...) pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, (...) ustanawiamy
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Art. 1:
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 7:
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8:
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 10:
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Art. 14:
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 15:
Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.

Art. 18:
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 20:
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32:
Wszyscy są wobec prawa równi.

Art. 35:
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Art. 38:
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 48:
Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

...Przeciekawa to lektura. Zachęcam!


PozdrawiamBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)