niedziela, 14 kwietnia 2019

Biblia po ślōnsku 48

Czytanie z Ksiyngi proroka Izajasza

Pōn Bōg doł mi gryfno gŏdka, cobych poradziōł spōmoc dobrym słowym biydoka. Kożde rano majtŏ mie w ucho, cobych suchoł, jak szkolŏrz. Pōn Bōg ôtwar mi ucho, a jŏ sie niy zapar ani żech sie niy cŏfnōł. 

Podłożōł żech moje plery, coby mie prali i moje lica, coby mie tarmosiyli za broda. Niy skrył żech mojij gybmy przed spieroniyniym i ôbcharkaniym. 

Pōn Bōg mie spōmŏgŏ, beztōż niy ruszajōm mie ubliżynia, a moja gymba je jak berga i wiym, że niy bydzie mie gańba. 


Czytanie z Ksiyngi Świyntego Pawła Japostoła do Filipian

Krystus Jezus, kery istniōł we Bożyj postaci, niy użōł sposobności, coby być na równi z Bogym, ino sōm sie wszyjskigo wyzbył i przijōn postać sugi, no i stoł sie blank podany na ludzi. Dyć we zewnyntrznyj postaci boł uznŏwany za człeka, poniżoł sōm siebie i stoł sie posuszny aże do śmierci - i to śmierci krziżowyj. 

...i to śmierci krziżowyj


Beztōż tyż Bōg Go nade wszyjsko wywyższōł i darowoł Mu miano wiynksze niż wszyjske miana, coby na miano Jezusa klynkły wszyjske istoty niybieske i ziymske, i podziymne. I coby wszelaki jynzyk wyznoł, że Jezus Krystus je Pōnym - ku kwale Boga Ôjca.
Ôstōńcie z Bogiym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (2497) wiara (1045) podróże (872) polityka (676) Pismo Św. (662) po ślonsku (437) rodzina (394) Śląsk (379) historia (360) Kościół (332) zabytki (302) humor (287) Halemba (256) człowiek (221) praca (199) książka (197) święci (178) muzyka (177) gospodarka (168) sprawy społeczne (168) Ruda Śląska (137) Grupa Poniedziałek (110) ogród (106) Jan Paweł II (103) filozofia (103) Covid19 (89) miłosierdzie (80) środowisko (74) sport (73) muzeum (71) dziennikarstwo (69) film (63) biurokracja (54) Papież Franciszek (52) wojna (48) Szafarz (42) varia (36) dom (34) św. Jacek (31) teatr (23) makro (7)