niedziela, 8 października 2017

Ewangelijo po ślonsku #56

Podug Mateusza

Jezus pedzieli do arcykapłanow i ołberow ludu:

Posuchejcie inkszyj bojki. Boł roz bauer, kery kcioł wyrychtować winnica. Łotoczoł ja murym, wykopoł presa, postawioł wieża i na koniec łoddoł jom rolnikom, coby jom łoporzondzali  i wyjechoł.

Winnica

Jak prziszło ku zbiorom, posłoł swoje sugi do rolnikow, by wziynli plon, kery sie właścicielowi przinależoł. Ale dyć rolniki chycili jego sugi i jednego pocharatali, drugego zakatrupiyli, a trzeciego łopciepali putami. Toż posłoł inksze sugi, wiyncyj niż przodzi, dyć i s nimi tak samo zrobiyli. Na koniec posłoł do nich swojigo syna, bo wydeliberowoł, że bydom przeca mieć w zocy mojigo syna. Dyć rolniki, jak łoboczyli syna, godali do sia: To je dziedzic, poćcie go zabijymy, to my erbnymy majontek. Chycili go, wyciepli z winnice i zakatrupiyli. No toż jak przidzie właściciel winnice, co wyłonaczy z tymi rolnikami?

Pedzieli Mu: Chachorow marnie wytraci, a winnica łoddo w nojym inkszym, kerzy bydom łoddowali plon wtedy, kej bydzie ku tymu czas.

Jezus im pedzioł: Czy niy czytaliście nigdy we Piśmie: Tyn właśnie kamiyń, kery wyciepli baumajstry, stoł sie głowicom węgła. Pon to sprawił, i to je richtich cud na naszych łoczach. Beztoż wom godom: Krolestwo Boże wom weznom i dadzom narodowi, kery wydo jego łowoce.
S Panym Bogiym


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1510) wiara (670) podróże (543) polityka (456) Pismo Św. (419) po ślonsku (318) rodzina (304) Śląsk (276) historia (227) humor (225) Kościół (192) człowiek (171) zabytki (171) Halemba (168) praca (166) sprawy społeczne (138) muzyka (114) książka (107) gospodarka (105) Ruda Śląska (100) filozofia (79) ogród (79) Grupa Poniedziałek (76) Jan Paweł II (75) sport (67) święci (54) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (49) biurokracja (46) film (42) środowisko (42) muzeum (39) varia (32) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (21) teatr (17) dom (4) makro (2)