niedziela, 23 lipca 2017

Ewangelijo po ślonsku #44

Podle Mateusza:

Jezus pedzieli ludziom tako bojka:

Krolestwo niybieske podane je na chopa, kery sioł dobre ziorno na swojim polu. Dyć, jak ludzi spali, przyszoł pieroński gizd i nasioł rostomajte kwosty blank pomiyndzy pszynica i poszoł.No toż jak zboże wyrosło i puścioło kłoski, znodły sie tam tyż kwosty. Sługi gospodorza prziszli i sie go spytali: "Ponie, czy żeś niy posioł dobre ziorno na swojiom polu? Skond sie wziyne te pierońske kwosty?" Łodpedzioł jim: "Taki jedny chachor to zrobioł mi naskwol." Pedzieli mu sługi: "Kcesz, coby my to wyplewiyli?" Ale łon im pedzioł: "Niy, bo sie boja, coby razym z kwostym, niy wyrała sie tyż pszynica. Niych wszysjko rośnie cuzamyn, aże do żniwowanio. Wtedy koża nojprzod zebrać kwosty, powionzać je wyciepać na spolynie, a przynica zowiyź do mojego spichrza."

Pedzioł im tyż inno bojka:

Krolestwo niybieske podane je do ziorka horczycy, kere wtoś wzion i posioł na swjim polu. Je łone nojyjsze ze wszyjskich ziorek, ale jak wyrośnie, wiynksze je łod inakszych jarzyn i stowo sie drzewym, tak że ptoki przyfurgujom i wijom gniozda w jego witkach

Jeszcze inakszo bojka im pedzioł:

Krolestwo niybieske podane je do tego, jak baba dowo kwas do monki  na chlyb. Troszka kwasu styknie, by boło dobrze.

To wszysjsko Jezus godoł ludziom w bojkach, a bez bojek nic niy godoł. Tak sie łonaczyła godka Proroka: "Zaczna bajać, wygodom rzeczy skryte łod poczontku świata."


Wnet łodprawioł ludziow i poszoł do dom. Tam zndli sie jego ucznie i mu godajom: "Wytuplikuj nom bojka ło kwostach."

Łon im łodpedzioł:
Tym kery sieje dobre ziorno je Syn Człowieczy. Polym je świat, dobrym ziornym som synowie krolestwa, kwostym juzaś synowie Złego. Pierońskim chachorym, kery nasioł kwostu je dioboł; żniwowanie to je koniec świata, a żyńcy to janioły.

Toż tak samo, jak sie zbiyro kwosty i wciepuje w łogyń, tak bydzie przi koncu świata. Syn Człowieczy pośle swojich janiołow: ci zbierom s Jego krolestwa wszysjske zgorszynia i tych, kerzy dopuszczajom sie chacharstwa i wyciepnom ich w fojera; tam bydzie płacz i zgrzitanie zymbow. Wtedy sprawiedliwe bydom sie miechtać jak klara we krolestwie Łojca swego.S Panym BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1159) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (242) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)