sobota, 5 grudnia 2015

Ślonzok w Warszawie

Już żech wczoraj wieczor wrocioł curik, ale we szwortek trocha żech sie podeptoł po tyj naszyj stolicy.

Społ jo w samym cyntrumie, kajsik w lichym hostelu na Chmielnyj. Nojprzod trza boło znojś plac, coby łostawić auto. Autochtony som jednak fest pomocne. Gipko znod sie jedyn karlus, kery mi pomog i ścioł za to ino pora drobnych. Łostawiołch bambetle w izbie i godom sie, że trza sie wybarć do syjmu, coby to towarzystwo trocha uspokoić, bo łokropnie łostatnio sie wadzom. Po drodze na ulicy Wioskowyj trefiołch niyspodzianie do Prezyjdynta.

Kancelaryjo

To niy ma prowda, że łoni tam majom łotwarte ino w nocy i ino w nocy łostanio idzie cosik załatwić: szkryfnoć ustawa, zrobić felezunek czy łodebrać przysinga. Przinajmnij z drogi wyglondało, że je zawarte.

Konsek dalij na tyj Wioskowyj boł Wysoki Syjm. Jo niy wym, czy łoni nos w tym telewizyju niy cyganiom. Dyć tam tyż boło cicho, spokojnie i blank nic sie niy dzioło.

Syjm

Ło! Sorry! Niy ta fotka mi sie wcisła.

Richtik Syjm

Rajn mie niy wpuścyli. Pedzieli ino, że jak kca, to moga przyjś jutro, ale gynał ło dwanosty, to dostana glejt do zwiedzanio. Kiej na drugi dziyń to jo już niy mog. Ftoś musi robić, żeby łoni mogli deliberować.

No to poszłch nazod i doszoł do Hameryki, no bo przeca tak sie godo na Nowy Świat.

Warszawsko Hameryka - Nowy Świat

Dugo ta droga, to sie niy ma co dziwować, że prezydynt mo tam drugo chałpa. Niy wyloz sie prziwitać, bo prawie boło łoziym i mioł jakoś godka do telewizyjoka.

Prezydencko chałpa

Tak sie myśla, że jak sie w końcu zrobiom z tym wszyjskim porzondek, to mogby nasz ołberszef przekludzić sie na zomek.

Zomek

Nogi mi juz włazioły tam, skond mi wyłażom, toch poszoł spać. Jeszczech ino z łokna zerknoł żech na zygorek.

Zygorek


Jo sie jednak na tyj wielkij polityce niy znom i misiezdo bez toż dobrze śpia.Łostońcie z Bogiym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1137) wiara (586) podróże (454) polityka (360) Pismo Św. (307) rodzina (278) Śląsk (239) po ślonsku (225) humor (210) historia (197) Kościół (159) praca (145) człowiek (144) zabytki (143) Halemba (141) sprawy społeczne (128) muzyka (94) gospodarka (86) Ruda Śląska (84) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) Jan Paweł II (69) filozofia (69) sport (57) dziennikarstwo (46) biurokracja (42) miłosierdzie (42) film (36) święci (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)