niedziela, 26 sierpnia 2018

Biblia po ślōnsku 14

Czytanie z Ksiyngi Przisłow

Pon mie stworzōł, swe arcydzieło, zanim wyłōnaczoł cokolwiyk inkszego, ôd downa, ôd wiekōw żech je stworzono, przōdzi nim ziymia powstała.

Jes żech zrodzono, kiej jeszcze bezmiar wod niy istnioł ani źrōdła, s kerych woda szpricuje, i przōdzi nim stanyły gōry. Poczłach sie przed pagorkami, zanim ziymia i pola uczyniōł, poczōntek marasu na ziymi.

Jak umacioł niebo, s Nim żech była, jak kryśloł gipsdeka nad bezmiarym wod, jak na wiyrchu wiyszoł chmury, jak źrodła wilgij otchłani sztomplowoł, jak morzu stŏwioł hranice, coby woda ze brzegōw sie niy wyloła, jak kryśloł fundamynt pod ziymia. Jo była przi nim Majstrym, rozkoszom Jego dziyń za dniym, cołki czos igrałach przed Nim, igrałach na kryngu ziymi, znojdowałach radość przi synach ludzkich.Toż terŏzki, synowie, suchejcie mie, szczyńśliwi, co mojich drōg wachujōm. Przijmijcie nauka i stōńcie sie mōndrzy, mojich pouczyń niy wyciepujcie. Bogosławiōny tyn, kery mie sucho, fto kożdy dziyń czekŏ przi mojich dźwiyrzach, coby wachować przi progu mojij bramy, bo kery mie znojdzie, tyn znojdzie żywot i erbnie łaska u Pona.

Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Galatow

Bracia:
Kiej nadejszła pełnia czasu, Bŏg zesłoł swojigo Syna, zrodzonego z niywiasty, zrodzonego pod Prawym, coby wykupiōł tych, kerzy podlegali Prawu, coby my mogli erbnonć przibrane synostwo. Na dowod tego, żeście sōm synami, Bŏg wysłoł do naszych herc Ducha swojigo Syna, kery woło: "Abba, Ôjczulku". Toż przeca niy je żeś wiyncyj niywolnikym, ino synym. Jak żeś je synym, to i dziedzicym z woli Bożyj.
Ôstōńcie z Bogiym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)