niedziela, 8 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 7

Czytanie ze Ksiyngi proroka Ezechiela

Wstōmpiōł wy mie duch, jak do mie gŏdoł i postawiōł mie na nogi. Potym suchoł żech Tego, kery do mie gŏdoł. Pedzioł mi:

"Synu człowieczy, posyłōm cie do synōw Izraela, do ludu butownikōw, kerzy mi sie prociywiyli. Ôni i jejich ôjce mi sie sztrabowali, aże do dzisioj.

Izrael - Nazaret

To ludzie ô frechownych gymbach i hercach, jak puty; posyłōm cie do nich, cobyś im pedzioł: Tak gŏdŏ Pon Bŏg. A ôni, czy bydōm suchać czy niy - bo sōm fest ôporne - przecy bydom wiedzieć, że je u nich prorok".
Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Cobych sie za fest niy myśloł, skuli mojich ôbjawiyń, żgŏ mie sam w mojim ciele. Misiezdo, że to  umyślny ôd Diŏbła chlastŏ mie w pysk -  cobych niy boł pyszny. Dyć trzi razy prosiōłch Pona, coby doł mi pokōj, a Ôn mi pedzioł: "Styknie ci mojij łaski. Toż moc we słabiznach sie doskōnali". Jak tak, to nojbardzij sie byda kwolōł mojōm słabiznōm, coby zamiyszkała wy mie moc Krystusa.

Beztōż pszaja mojim słabiznōm, ubliżyniōm, biydōm, we szterowaniach i we ôpresyjach skuli Krystusa. Ja, wiela razy niy poradza, wdycki je żech mocny.
Ôstōńcie z Bogiym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)