niedziela, 1 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 6

Czytanie ze Ksiyngi Mōndrości

Śmierci Bōg niy uczyniōł i niy raduje sie z zogłady żyjōncych. 

Dyć stworzōł wszyjsko skuli tego, co by boło, a byty tego świata niosom zdrowie: niy ma we nich śmiercionośnyj trutki, ani władanio Otchłani na tyj ziymi. Bo sprowiedliwoś je niyśmiertelno.

Dlŏ niyśmiertelności Bōg stworzōł człowieka - uczyniōł go ôbrozym swyj włŏsnyj wieczności. A śmierć przylazła na świat  bez zŏwiść diŏbła i doświodczajom jij ci, kerzy do niego przinależom.


Dyć stworzōł wszyjsko skuli tego, co by boło


Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie, jak ôbfitujecie we wszyjsko, we wiara, w gŏdka, we wiedza, we wszelko gorliwoś, we nasze pszajanie ku wōm, toż byście i we ta łaska ôbfitowali.

Znocie przeca łaska Pona naszego, Jezusa Krystusa, kery tak, jak je bogaty, dlŏ wos stoł sie ubogi, coby wos swojōm biydom ubogacić.

Niy ô to idzie, coby innym ulżyć, a samymu sie narychtować utrŏpa, ale coby boło rōwno. Toż niych wasze dostatek przijdzie z pomocom ich potrzebom tak, coby ichnie bogactwo boło wom pomocom we waszych biydach, coby boło rōwno, jako stoji naszkryflane: "Niy mioł za wiela tyn, kery mioł dużo. Niy mioł za mało tyn, kery mioł niywiela".
Ôstōńcie z BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)