niedziela, 13 sierpnia 2017

Ewangelijo po ślonsku #47

Podle Mateusza:

Jak ludzie sie najedli, gipko Jezus kozoł uczniom, coby wsiedli do łajby i popłynyli na drugi brzeg, zanim ta ciźba pośle do dom. Po tym wloz samymu na gora, bo kcioł porzykać. Zećmioło sie, a Łon łostoł som.

Jezioro Genezaret wczas rano widziane z "drugego brzegu"

Łajba już sie znodła daleko łod brzegu, a na dodatek telepały jom fale, bo wioło z drugij strony. Boło już prawie nad ranym, jak Jezus prziszoł do nich, kroczonc po jeziorze.

Ucznie, jak Go łoboczyli, jak idzie po jeziorze, fest sie zlynkli, bo myśleli, że to utopek i zaczli wrzeszczeć ze strachu. Jezus zaro do nich sie łodezwoł: "Chopy niy bojcie sie! To je Jo!"

Pado mu Pyjter: "Ponie, jakś to je Ty, koż mi prziś ku Sia po wodzie!" Toć Łon go zawołoł: "Poć sam!" Pyjter wyloz z łajby i stompajonc po wodzie, poszoł do Jezusa. Ino, że jak łoboczoł, jak fest duje wiater, zlonk sie i jak zaczon sie topić, zawołoł: "Ponie, ratuj mie!"

Jezus gipko chycioł go za rynka i godo: "Czamus zwontpioł, człeku małyj wiary?"

Jak wsiedli do łajby, wiater sie uspokojoł. Ci zaś, kerzy byli rajn, padli na klynczki przed Nim i godali: "Po prowdzie Tyś je Syn PonBóczka".S Panym Bogiym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)