sobota, 9 kwietnia 2016

Aborcja a matka

Żebym był dobrze zrozumiany muszę zacząć od stwierdzenia, że jestem za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Nie, nie podoba mi się dzisiejsze prawo, które pozwala zabijać dzieci chore lub poczęte z gwałtu.

Jednocześnie w proponowanych zmianach ustawy nie bardzo rozumiem propozycje karania matki nawet jeśli "sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia".

Za to brakuje mi tam zapisów, które dawałyby matce dziecka chorego lub poczętego w gwałcie wsparcie państwa (czyli nas wszystkich), wsparcie przed urodzeniem i po urodzeniu. Myślę, że jest konieczne, by matki w tych trudnych sytuacjach, gdy dziś mogą ulec aborcji, miały zapewnioną opiekę psychologiczną, zdrowotną, ale też finansową. Jeśli kobieta jest w pewien sposób zmuszona do urodzenia dziecka, powinna mieć prawo z jednej strony do godnego (choć pewnie zawsze trudnego i tragicznego) oddania maleństwa do rodziny zastępczej lub ośrodka, a z drugiej strony, jeśli podejmie się wychowywania dziecka np. z zespołem Downa, do pomocy państwa w jego utrzymaniu, opiece zdrowotnej, rehabilitacji, itp. 

Szczególnym szacunkiem i konkretną pomocą powinniśmy otoczyć rodziny: matki i ojców dzieci niepełnosprawnych. Czy to da się zapisać w ustawie? 

Z Muzeum Śląskiego


Czy wsparcia matki w jej dramatycznej sytuacji może w ustawie zabraknąć? Pozdrawiam


P.S. Doczytałem KLIK, że w proponowanej zmianie ustawy ma być punkt
„2a. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić pomoc materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)