niedziela, 24 czerwca 2018

Biblia po ślōnsku 5

Czytanie ze Ksiyngi proroka Jerymiosza

Za czasōw Jozjosza Pon sie do mie ôdezwoł z takom gŏdkōm: "Zanim żech cie wyrychtowoł w łonie matki, już żech cie znoł, poświynciōł żech cie, nim żeś sie urodziōł, ustanowioł żech cie prorokym dlo nacyjow".

Toż żech padoł: "Ô, Ponbóczku, dyć jŏ niy poradza gŏdać, bo żech je za mody!"  

Pon zaś mi ôdpedzioł: "Niy fandzŏl, żeś je za mody, bo pōdziesz kaj cie pośla i bydziesz gŏdać to, co ci kŏża. Nic sie niy boj, bo Jŏ je s tobōm, coby cie strzyc", padŏ Pon. 

I wyciong Pon rynka, tyknōł mojich wargow i mi padoł: "Toż dŏwōm moje słowa we twoje usta. Łobejrzij, dŏwōm ci dzisioj władza nad nacyjami i nad krōlestwami, cobyś wyrywoł i ôbaloł, cobyś niszczōł i bulył, byś budowoł i sadziōł".Czytanie ze Piyrszego Listu Świyntego Pyjtra Japostoła

Janioł


Roztomili:
Wy, mimo tego, że niy widzieliście Jezusa Krystusa, pszajecie Mu; terŏzki wierzycie w Niego, choć Go niy widzicie; a bydziecie sie radować festelnie i pełniom kwały, jak erbniecie cel waszyj wiary, zbawiynie dusz.

Nad tym zbawiyniym zaczli poszukiwania i badania proroki, te, kere przepowiadali przyszykowano dlŏ wos łaska. Badali ôni, kiej i na jaki mōmynt wskozywoł Duch Krystusa, kery boł w nich i przepowiadoł ciyrpiynia przeznaczone dlŏ Krystusa i potym majōnce nastōmpić uwielbiynia. Im tyż boło ôbjawione, że niy richtich im samym, a raczyj wōm miały służyć te sprawy, kere wōm ôbwieszczono bez tych, kerzy wōm głosiyli Ewangelijo mocom zesłanego z nieba Ducha Świyntego. Wejrzeć w te rzeczy kcieliby janioły.   

Ôstōńcie z BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1336) wiara (630) podróże (501) polityka (409) Pismo Św. (377) rodzina (290) po ślonsku (284) Śląsk (257) humor (217) historia (213) Kościół (177) zabytki (160) człowiek (158) Halemba (157) praca (155) sprawy społeczne (136) muzyka (105) Ruda Śląska (98) gospodarka (97) książka (92) ogród (77) Grupa Poniedziałek (75) filozofia (74) Jan Paweł II (70) sport (66) dziennikarstwo (49) miłosierdzie (47) biurokracja (45) święci (45) film (39) środowisko (37) muzeum (34) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (21) św. Jacek (19) teatr (16) dom (2) makro (1)