niedziela, 18 czerwca 2017

Ewangelijo po ślonsku #39

Podle Mateusza:

Jezus, jak łoboczoł ciźba ludzi, zrobioło Mu sie ich żol, bo byli sponiywiyrani i same, jak łowce, co niy majom pastyrza.

Łowce w Tatrach

W tyn czos pedzioł do swjich uczniow: "Żniwo, jak pieron, a niy mo fto robić. Proście Pona łod żniwa, coby wysłoł robotnikow na swoje żniwo."

Zawołoł tyż wtedy do sia dwanostu swojich uczniow i doł im władza nad duchami niyczystymi, coby je przegoniali i flegowali ze wszyjskich chorobskow i niymocy. A sam som miana dwanostu apostołow: piyrszy Szymon, kerego wołali Pyjter, i jego bracik Andrzyj, dalij Jakub, syn Zebedeusza, i bracik Jon, Filip i Bartłomiyj, Tomasz i cylnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, tyn, kery Go zdradzioł.

Tych Dwanostu posłoł Jezus i tak im przikozoł: "Niy idzicie do pogan i niy właźcie nikaj do miasta samarytańskego. Lećcie raczyj do łowiec, kere sie potracioły z doma Izraela. Idźcie i wołejcie: Bliske już je krolestwo niybieske. Uzdrowiejcie niymocnych, wskrzeszojcie umarlokow, łoczyszczejcie tryndowatych, przepyndzejcie złe duchy. Za darmo żeście erbli, za darmo dowejcie dali."S Panym Bogiym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1160) wiara (588) podróże (459) polityka (365) Pismo Św. (317) rodzina (278) Śląsk (243) po ślonsku (235) humor (211) historia (198) Kościół (161) praca (146) człowiek (145) zabytki (144) Halemba (143) sprawy społeczne (129) muzyka (94) gospodarka (89) Ruda Śląska (85) książka (83) Grupa Poniedziałek (72) ogród (72) filozofia (70) Jan Paweł II (69) sport (58) dziennikarstwo (46) biurokracja (44) miłosierdzie (43) święci (37) film (36) środowisko (33) muzeum (32) varia (27) Papież Franciszek (22) św. Jacek (19) Szafarz (18) teatr (16)