Strony

niedziela, 9 kwietnia 2017

Ewangelijo po Ślonsku #29

Podle Mateusza:

Jak już byli blisko Jerozolimy i przijszli do Betfage na Gorze Łoliwnyj, toż Jezus posłoł dwóch uczniow i im godo: "Idźcie do wsi, kero je na wprost, a tam znojdziecie łoślica ze źrebokym. Łodwiążcie jom i przykludźcie do Mie. Jakby wos ftoś zaczepioł, to mu godejcie: "Pon je potrzebuje, ale potym je łoddo".

Dyć sie to dzioło, coby sie spełonioła godka Proroka: "Godejcie do Cery Syjonu: Dej pozor, bo Krol twoj przichodzi do ciebie łagodny, siedzi na łosiołku, źreboku łoślicy".

Ucznie poszli i wyłonaczyli wszysjko, jak im Jezus kozoł. Przikludziyli łoslica i źreboka, na kerego rozciongli swoje mantle, a Łon sie na nich siod. Pełno ludziow rozciongło tyż swoje mantle na drodze, a inksze łopajtali witki ze drzewow i tyż je słali na ziym. 

Palmy w Izraelu


A wszyjscy co szli przed Nim i za Nim festelnie wołali:

"Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Tyn, kery przichodzi w imie Pańskie!
Hosanna na wysokościach!"

Jak wjechoł do Jerozolimy, cołke miasto boło na nogach i porzond pytali: "Fto to je?" A wszysjcy łodpedzieli: "To je prorok, Jezus z Nazarytu w Galileji".
S Panym BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz