niedziela, 22 września 2019

Wanielijo po ślōnsku #115

Podug Łukasza:

Jezus pedzieli do uczniōw: <<Jedyn bogocz mioł rzōndcy, kerego ôskarżyli przed nim, że marnuje jego majyntnoś. Zawołoł go do sia i mu padoł: "Co to sam słysza? Weź mi to wytuplikuj, bo już dużyj niy bydziesz mi sam rzōńdziōł".

No toż rzondca pedzioł sie tak: "Co jŏ poczna, jak mōj pōn mie wyciepuje? Kopać niy moga, żebrać iś mie gańba. Dobra, wiym co zrobia, coby mie ludzie przijmli do sia, jak już mie cŏfnōm ze zarzōndzanio".

Zawołoł do sia kożdego z tych, co byli cosik winne jego pōnu i spytoł piyrszego: "Wiela żeś je winiyn mojimu pōnu?" Tyn ôdpedzioł: "Sto beczek ôliwy". Ôn mu padoł: "Weź swoje papiōry, siŏdej gipko i szkryflej: piyńćdziesiōnt." Potym pytoł drugigo: " A tyś wiela je winiyn? Tyn ôdpedzioł: "Sto korcōw pszynicy". Gŏdŏ mu: "Weź swoje papiōry i szrajbnij: ôziymdziesiōnt".  

Wiela żeś je winiyn?


Pōn pokwolił niyuczciwego rzōndcy, że dobrze zrobiōł. By syny s tego świata sōm mōndrzyjsze w ônaczyniu z podanymi na siebie niźli syny światłości. Toż wōm godom: zbiyrejcie pszocieli niygodziwōm mamonōm, coby jak wszyjsko przijdzie do końca, przijmli wōs do wiecznych przibytkōw.

Fto je wierny we bele psincu, tyn i we wielgich rzeczach bydzie wierny; a fto cygani we małyj rzeczy, tyn i we wielgij bydzie cyganiōł. Dyć jak sie ôkŏzało, żeście niy sōm wierne we ôbrŏcaniu niygodziwōm mamonōm, fto wōm do prŏwdziwe dobro? Jak żeście niy sōm wierne we ôbrŏcaniu cudzym dobrym, fto do wōm wasze?

Żodyn suga niy poradzi sużyć dwōm ponōm narŏz. Dyć abo jednego bydzie niynawidziōł, a drugimu bydzie pszoł; abo ze tamtym bydzie na zicher, a tego ôstawi. Niy mogecie sużyć Bogu i Mamonie!>>

Ôstōńcie z BogiymBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Etykiety

zdjęcia (1488) wiara (664) podróże (542) polityka (451) Pismo Św. (415) po ślonsku (314) rodzina (301) Śląsk (273) humor (224) historia (223) Kościół (191) zabytki (171) Halemba (167) człowiek (167) praca (165) sprawy społeczne (137) muzyka (112) książka (104) gospodarka (102) Ruda Śląska (100) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (76) Jan Paweł II (75) sport (66) święci (53) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (49) biurokracja (46) środowisko (42) film (41) muzeum (39) varia (32) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (20) teatr (17) dom (4) makro (2)